Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Wiadomości, ogłoszenia

 

Stypendia Fundacji „Praca dla Niewidomych”

 
Fundacja „Praca dla Niewidomych” (FPdN) realizuje projekt pod nazwą „Warto się uczyć”, polegający na przyznawaniu i wypłacaniu stypendiów dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością wzroku. Stypendia zostaną przyznane w wyniku przeprowadzenia konkursu wniosków złożonych przez zainteresowane osoby, a ich ocena będzie oparta na kryteriach zawartych w załączniku 1 do regulaminu konkursu stypendialnego. Spośród uczestników konkursu wyłonione zostaną cztery osoby, które otrzymają stypendium w wysokości 1000 (słownie tysiąc) złotych brutto miesięcznie, wypłacane przez okres 9 miesięcy roku akademickiego 2018/2019. Kwoty stypendiów wypłacane beneficjentom pomniejszone będą o zaliczki przekazywane do urzędu skarbowego (zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych). W konkursie mogą wziąć udział osoby z całego kraju, które mają niepełnosprawność wzroku, zaliczone zostały do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, kształcą się na studiach jednolitych lub studiach I, II, III stopnia oraz dostarczą do Fundacji wymagane dokumenty (osobiście lub pocztą). REGULAMIN KONKURSU oraz druki, które należy wypełnić i przesłać pocztą tradycyjną do fundacji, znajdują się na stronie internetowej.
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Dołącz do Nas! Wspólnie zadbamy o Twoją przyszłość.

Świadczymy bezpłatne usługi wspierające wejście na rynek pracy osób z niepełnosprawnościami. Z naszych usług może skorzystać każdy student lub absolwent posiadający aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Szansa na ciekawą, atrakcyjną i satysfakcjonującą pracę.

Skontaktuj się z nami:

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych 

Infolinia rekrutacyjna:
Tel. 500 622 662 lub 883 100 003
E-mail: rekrutacja@obpon.pl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------               

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szanowni Państwo,
 
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego rozpoczęła 3 kwietnia rekrutację do projektu „Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy II”. Projekt przeznaczony jest dla osób, które spełniają poniższe podstawowe warunki:
  • brak zatrudnienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej – w dniu przystąpienia do projektu,
  • wiek aktywności zawodowej,
  • posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
  • motywacja do nauki i znalezienia w przyszłości ciekawej pracy,
  • przejście procesu rekrutacji do projektu,
  • pierwszeństwo w kwalifikacji do projektu będą miały osoby, które w ciągu maksymalnie 12 miesięcy od przystąpienia do projektu kończą naukę lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu ją zakończyły.
 
Jest to szansa dla studentów/absolwentów z niepełnosprawnościami na odnalezienie się na rynku pracy.
Osoby, które chciałby skorzystać z udziału w projekcie i spełniają warunki formalne, to proszę aby przesłały swoje CV na adres: staz.warszawa@firr.org.plPo otrzymaniu CV skontaktujemy się z kandydatami w celu umówienia terminu na spotkanie rekrutacyjne.
Informacji na temat realizowania projektu w Warszawie udziela Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego oddział warszawski:
pl. Konstytucji 5/4, 00-657 Warszawa, tel. (22) 400 50 73, tel. kom. 665 883 603.
 
Z poważaniem,
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze szczególną sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy i chcąc zapewnić jak najpełniejszą informację  o projektach i programach rynku pracy skierowanych do tej grupy osób, zapraszamy Państwa do skorzystania z udostępnionych online informacji na temat  usług i programów wsparcia dedykowanych zarówno samym osobom niepełnosprawnym jak też pracodawcom zainteresowanych tworzeniem nowych miejsc pracy dla tych osób.

Osoby niepełnosprawne posiadają poszukiwane na rynku pracy kwalifikacje i kompetencje, są wartościowymi uczestnikami rynku pracy, mogą wypełniać role zawodowe i aktywnie budować siłę firmy. Naszym wspólnym zadaniem jest jedynie ułatwienie zaistnienia na tymże rynku.

Urząd Pracy m.st. Warszawy dysponuje możliwościami finansowania staży czy szkoleń zawodowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości klientów. Może także wesprzeć przedsiębiorcze postawy absolwentów poprzez przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. Również poprzez przygotowanie do nawiązywania kontaktów  z pracodawcami  może być dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy doskonałym partnerem na ścieżce budowania kariery zawodowej.

Każda z osób będących w rejestrze Urzędu może liczyć na profesjonalną pomoc pośredników pracy i doradcy zawodowego, którzy są wyspecjalizowani w obsłudze właśnie osób z orzeczeniami o niepełnosprawności. Mając profesjonalnie przygotowaną kadrę specjalistów i dysponując środkami Funduszu Pracy, EFS i PFRON możemy zaproponować solidne wsparcie klientów podejmujących aktywność zawodową.

Oferta dedykowana jest osobom niepełnosprawnym zarejestrowanym w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu (np. osoby otrzymujące świadczenia rentowe, niezameldowane na terenie Warszawy).

Zachęcamy do zapoznania się z naszą stroną internetową oraz szczegółową ofertą dla osób niepełnosprawnych.

Jesteśmy otwarci na propozycje współpracy i pozostajemy do Państwa dyspozycji w przypadku wszelkich pytań lub wątpliwości.

Beata Tryc
Kierownik
Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych
Urząd Pracy m.st. Warszawy
ul. Erazma Ciołka 10A
01-402 Warszawa
Tel.  + 48 22 836 31 97, Fax + 48 22 837 33 40
E-mail: b.tryc@up.warszawa.pl   
Infolinia: 19524

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------