Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Wiadomości, ogłoszenia

 

 

 
    SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE
 
     DZIAŁ SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 
 
Uwaga! Propozycja pracy
Dział Spraw Osób Niepełnosprawnych SGH poszukuje osób, które chciałyby podjąć się pełnienia funkcji asystenta wspomagającego studenta z niepełnosprawnością.
 
Zakres obowiązków asystenta może obejmować wszystkie wymienione poniżej czynności lub tylko niektóre wybrane z nich:
 1. Pomoc przy poruszaniu się na terenie SGH (wewnątrz i na zewnątrz obiektów).
 2. Sporządzanie notatek z zajęć.
 3. Inne uzgodnione czynności.
Praca asystenta wspomagającego będzie odbywać się na podstawie umowy zlecenia pomiędzy Szkołą Główną Handlową w Warszawie a zainteresowaną osobą. Wynagrodzenie za pracę zostanie ustalone z zastosowaniem stawki godzinowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji i ustalenia warunków pracy prosimy zainteresowanych o kontaktowanie się z pracownikami Działu Spraw Osób Niepełnosprawnych SGH (poniedziałek – piątek, w godz. 09.00-15.00).
 
Kontakt:
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa
budynek G, pokój 304
tel. 22 564 9463, 22 564 9902
e-mail: dson@sgh.waw.pl 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKTYWNY ABSOLWENT

Projekt realizowany przez Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych, współfinansowany ze środków PFRON i skierowany jest do osób, które spełniają łącznie poniższe warunki:

 • posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wzrokowej,
 • są studentami ostatniego roku lub absolwentami uczelni wyższych ostatnich pięciu latach, (różnego rodzaju studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie),
 • są mieszkańcami woj. mazowieckiego.

 Celem projektu jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Uczestnikom oferujemy:

 • szkolenia i kursy zawodowe,
 • naukę języków obcych,
 • płatne staże zawodowe,
 • doradztwo i coaching.

 Osoby zainteresowane powinny wypełnić Formularz rekrutacyjny i przesłać go na adres aktywnyabsolwent@pzn.org.pl

  Zaproszenie.pdfZaproszenie.pdf

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 mazurska szkoła żg.png
msżg.jpgpfron_logo.pngpzżn.jpg
 
 
 
 
 
Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach żeglarskich dla osób niepełnosprawnych, które odbędą się w Międzynarodowym Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej w Giżycku.
 
Terminy: 1–14 lipca 2019 r.; 16–29 lipca  2019 r.; 31 lipca – 13 sierpnia 2019 r.; 15–28 sierpnia 2019 r.; 30 sierpnia – 12 września 2019 r. 
 
Wszystkie warsztaty kończą się egzaminami na stopień żeglarza jachtowego.
 
Organizatorem  warsztatów jest Mazurska Szkoła Żeglarstwa we współpracy z Polskim Związkiem Żeglarzy Niepełnosprawnych.
Warsztaty są całkowicie bezpłatne dla uczestników (zakwaterowanie, wyżywienie, sprzęt, instruktorzy, pomoce naukowe). Zadanie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
 
Szczegółowych informacji udziela Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej, ul. Moniuszki 24, 11-500 Giżycko,  Tel/fax. (87) 428 58 98, (87) 428 59 71, e-mail: msz@msz.org.pl
 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
fundacja szansa dla niewidomych.jpg
Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Aktywna Warszawa +” współfinansowanym ze środków m.st. Warszawy. Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnością wzroku, ich rodzin oraz opiekunów zamieszkałych na terenie Warszawy. W ramach projektu utworzony został stały punkt wsparcia, w którym mogą Państwo otrzymać bezpłatne porady z zakresu podstawowej rehabilitacji, a także pomoc w doborze odpowiedniego sprzętu specjalistycznego czy też wypełnianiu urzędowych dokumentów. Oferujemy także usługi osobistych trenerów samodzielności, którzy pomogą Państwu w załatwianiu spraw poza miejscem zamieszkania.
Ponadto w ramach projektu bezpłatnie można wziąć udział w zajęciach sportowych, wokalnych, samoobrony,  manualnych, warsztatach z wizażu oraz rozwoju osobistego. Dla uczestników projektu dostępne będą także porady specjalistów m.in. prawnika, doradcy zawodowego czy psychologa.
W trakcie trwania projektu dla uczestników zorganizowane zostaną także ciekawe wydarzenia integrujące.
Po więcej informacji lub w celu zgłoszenia udziału zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 22 635 10 60 lub na adres e-mail: aktywna.warszawa@szansadlaniewidomych.org
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Pomocnym narzędziem dla osób z niepełnosprawnościami – które chcą wejść na rynek pracy – jest uruchomiony przez PFRON system SOW (System Obsługi Wsparcia), który dostarcza informacji o rodzajach wsparcia PFRON na platformie i jednocześnie stwarza możliwość aplikowania o dofinansowanie ze środków PFRON w formie elektronicznej.
Narzędzie stworzone przez PFRON ma wyeliminować konieczność osobistej wizyty osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w jednostkach samorządowych, które dystrybuują pomoc. Nowoczesna platforma informatyczna umożliwia tym osobom składanie wniosków w formie elektronicznej i ubieganie się o dofinansowanie ze środków PFRON online. Osoba wnioskująca może złożyć wniosek przez internet i podpisać umowę z użyciem podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego. Z drugiej strony platforma SOW to źródło informacji o wszystkich dostępnych programach i formach wsparcia, również tych dotyczących aktywizacji zawodowej.
Do tej pory osoby niepełnosprawne, żeby uzyskać tę pomoc, musiały się wybierać do urzędów powiatowych, stać w kolejkach. Platforma elektroniczna umożliwia złożenie takiego wniosku poprzez internet o dowolnej porze. Osoba niepełnosprawna może to zrobić z domu, bez pomocy pośredników, może dołączyć do wniosku również skany niezbędnych dokumentów.
SOW w bardzo istotny sposób zmienia życie beneficjentów. Beneficjenci mogą złożyć wniosek w formie elektronicznej, prowadzić korespondencję elektroniczną z daną jednostką samorządu terytorialnego, zawierać umowę na dofinansowanie z tą jednostką, a następnie – w trakcie realizacji tej umowy – także rozliczać dofinansowanie.

Z SOW będą mogły skorzystać nawet osoby wykluczone cyfrowo, bo PFRON przekaże około 1,5 tysiąca tabletów pracownikom socjalnym w całej Polsce, którzy będą pełnić funkcję mobilnych asystentów i pomagać w korzystaniu z platformy osobom bez dostępu do internetu. Fundusz uruchomił też specjalną infolinię, gdzie osoby z niepełnosprawnością mogą uzyskać wsparcie w wykorzystaniu systemu i pełną informację.

Zapraszamy też do skorzystania z Informatora.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

GIEŁDA PRACY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych chce zwrócić uwagę na możliwości związane z aktywizacją zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnością, jak również pragnie przełamywać stereotypy i mity utrudniające ich zatrudnianie. Na Giełdzie zaprezentują się firmy, które posiadają oferty pracy skierowane do osób z niepełnosprawnością. Przewidziane są również stoiska doradcze: PFRON, ZUS, Biura Karier, Urząd Pracy. Prosimy o zabranie ze sobą kilku egzemplarzy CV. Zarejestrujemy Cię w naszej bazie osób poszukujących pracy!
 
Serdecznie zapraszamy 4 grudnia 2018 r. (wtorek) w godzinach 10.00-14.00 do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, plac Bankowy 3/5.
 
Kontakt:
Małgosia Lipińska-Dawid
Tel.: 698 550 237
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 „Młodzi aktywni na rynku pracy – podnoszą kwalifikacje i zdobywają doświadczenie”

Fundacja Edukacji Nowoczesnej we współpracy z Fundacją Manufaktura Inicjatyw prowadzi nabór do projektu  aktywizacji zawodowej i doszkalania między innymi osób niepełnosprawnych. Rekrutacja trwa do końca października 2018 r.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej.    

 Piotr Mróz
 Specjalista ds. rekrutacji
 Fundacja Edukacji Nowoczesnej
 Tel. kom: 793 896 640
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Dołącz do Nas! Wspólnie zadbamy o Twoją przyszłość.

Świadczymy bezpłatne usługi wspierające wejście na rynek pracy osób z niepełnosprawnościami. Z naszych usług może skorzystać każdy student lub absolwent posiadający aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Szansa na ciekawą, atrakcyjną i satysfakcjonującą pracę.

Skontaktuj się z nami:

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych 

Infolinia rekrutacyjna:
Tel. 500 622 662 lub 883 100 003
E-mail: rekrutacja@obpon.pl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------               

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szanowni Państwo,
 
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego rozpoczęła 3 kwietnia rekrutację do projektu „Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy II”. Projekt przeznaczony jest dla osób, które spełniają poniższe podstawowe warunki:
 • brak zatrudnienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej – w dniu przystąpienia do projektu,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
 • motywacja do nauki i znalezienia w przyszłości ciekawej pracy,
 • przejście procesu rekrutacji do projektu,
 • pierwszeństwo w kwalifikacji do projektu będą miały osoby, które w ciągu maksymalnie 12 miesięcy od przystąpienia do projektu kończą naukę lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu ją zakończyły.
 
Jest to szansa dla studentów/absolwentów z niepełnosprawnościami na odnalezienie się na rynku pracy.
Osoby, które chciałby skorzystać z udziału w projekcie i spełniają warunki formalne, to proszę aby przesłały swoje CV na adres: staz.warszawa@firr.org.plPo otrzymaniu CV skontaktujemy się z kandydatami w celu umówienia terminu na spotkanie rekrutacyjne.
Informacji na temat realizowania projektu w Warszawie udziela Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego oddział warszawski:
pl. Konstytucji 5/4, 00-657 Warszawa, tel. (22) 400 50 73, tel. kom. 665 883 603.
 
Z poważaniem,
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze szczególną sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy i chcąc zapewnić jak najpełniejszą informację  o projektach i programach rynku pracy skierowanych do tej grupy osób, zapraszamy Państwa do skorzystania z udostępnionych online informacji na temat  usług i programów wsparcia dedykowanych zarówno samym osobom niepełnosprawnym jak też pracodawcom zainteresowanych tworzeniem nowych miejsc pracy dla tych osób.

Osoby niepełnosprawne posiadają poszukiwane na rynku pracy kwalifikacje i kompetencje, są wartościowymi uczestnikami rynku pracy, mogą wypełniać role zawodowe i aktywnie budować siłę firmy. Naszym wspólnym zadaniem jest jedynie ułatwienie zaistnienia na tymże rynku.

Urząd Pracy m.st. Warszawy dysponuje możliwościami finansowania staży czy szkoleń zawodowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości klientów. Może także wesprzeć przedsiębiorcze postawy absolwentów poprzez przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. Również poprzez przygotowanie do nawiązywania kontaktów  z pracodawcami  może być dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy doskonałym partnerem na ścieżce budowania kariery zawodowej.

Każda z osób będących w rejestrze Urzędu może liczyć na profesjonalną pomoc pośredników pracy i doradcy zawodowego, którzy są wyspecjalizowani w obsłudze właśnie osób z orzeczeniami o niepełnosprawności. Mając profesjonalnie przygotowaną kadrę specjalistów i dysponując środkami Funduszu Pracy, EFS i PFRON możemy zaproponować solidne wsparcie klientów podejmujących aktywność zawodową.

Oferta dedykowana jest osobom niepełnosprawnym zarejestrowanym w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu (np. osoby otrzymujące świadczenia rentowe, niezameldowane na terenie Warszawy).

Zachęcamy do zapoznania się z naszą stroną internetową oraz szczegółową ofertą dla osób niepełnosprawnych.

Jesteśmy otwarci na propozycje współpracy i pozostajemy do Państwa dyspozycji w przypadku wszelkich pytań lub wątpliwości.

Beata Tryc
Kierownik
Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych
Urząd Pracy m.st. Warszawy
ul. Erazma Ciołka 10A
01-402 Warszawa
Tel.  + 48 22 836 31 97, Fax + 48 22 837 33 40
E-mail: b.tryc@up.warszawa.pl   
Infolinia: 19524

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------