Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Wiadomości, ogłoszenia

 
Pomocnym narzędziem dla osób z niepełnosprawnościami – które chcą wejść na rynek pracy – jest uruchomiony przez PFRON system SOW (System Obsługi Wsparcia), który dostarcza informacji o rodzajach wsparcia PFRON na platformie i jednocześnie stwarza możliwość aplikowania o dofinansowanie ze środków PFRON w formie elektronicznej.
Narzędzie stworzone przez PFRON ma wyeliminować konieczność osobistej wizyty osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w jednostkach samorządowych, które dystrybuują pomoc. Nowoczesna platforma informatyczna umożliwia tym osobom składanie wniosków w formie elektronicznej i ubieganie się o dofinansowanie ze środków PFRON online. Osoba wnioskująca może złożyć wniosek przez internet i podpisać umowę z użyciem podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego. Z drugiej strony platforma SOW to źródło informacji o wszystkich dostępnych programach i formach wsparcia, również tych dotyczących aktywizacji zawodowej.
Do tej pory osoby niepełnosprawne, żeby uzyskać tę pomoc, musiały się wybierać do urzędów powiatowych, stać w kolejkach. Platforma elektroniczna umożliwia złożenie takiego wniosku poprzez internet o dowolnej porze. Osoba niepełnosprawna może to zrobić z domu, bez pomocy pośredników, może dołączyć do wniosku również skany niezbędnych dokumentów.
SOW w bardzo istotny sposób zmienia życie beneficjentów. Beneficjenci mogą złożyć wniosek w formie elektronicznej, prowadzić korespondencję elektroniczną z daną jednostką samorządu terytorialnego, zawierać umowę na dofinansowanie z tą jednostką, a następnie – w trakcie realizacji tej umowy – także rozliczać dofinansowanie.

Z SOW będą mogły skorzystać nawet osoby wykluczone cyfrowo, bo PFRON przekaże około 1,5 tysiąca tabletów pracownikom socjalnym w całej Polsce, którzy będą pełnić funkcję mobilnych asystentów i pomagać w korzystaniu z platformy osobom bez dostępu do internetu. Fundusz uruchomił też specjalną infolinię, gdzie osoby z niepełnosprawnością mogą uzyskać wsparcie w wykorzystaniu systemu i pełną informację.

Zapraszamy też do skorzystania z Informatora.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

GIEŁDA PRACY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych chce zwrócić uwagę na możliwości związane z aktywizacją zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnością, jak również pragnie przełamywać stereotypy i mity utrudniające ich zatrudnianie. Na Giełdzie zaprezentują się firmy, które posiadają oferty pracy skierowane do osób z niepełnosprawnością. Przewidziane są również stoiska doradcze: PFRON, ZUS, Biura Karier, Urząd Pracy. Prosimy o zabranie ze sobą kilku egzemplarzy CV. Zarejestrujemy Cię w naszej bazie osób poszukujących pracy!
 
Serdecznie zapraszamy 4 grudnia 2018 r. (wtorek) w godzinach 10.00-14.00 do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, plac Bankowy 3/5.
 
Kontakt:
Małgosia Lipińska-Dawid
Tel.: 698 550 237
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 „Młodzi aktywni na rynku pracy – podnoszą kwalifikacje i zdobywają doświadczenie”

Fundacja Edukacji Nowoczesnej we współpracy z Fundacją Manufaktura Inicjatyw prowadzi nabór do projektu  aktywizacji zawodowej i doszkalania między innymi osób niepełnosprawnych. Rekrutacja trwa do końca października 2018 r.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej.    

 Piotr Mróz
 Specjalista ds. rekrutacji
 Fundacja Edukacji Nowoczesnej
 Tel. kom: 793 896 640
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Dołącz do Nas! Wspólnie zadbamy o Twoją przyszłość.

Świadczymy bezpłatne usługi wspierające wejście na rynek pracy osób z niepełnosprawnościami. Z naszych usług może skorzystać każdy student lub absolwent posiadający aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Szansa na ciekawą, atrakcyjną i satysfakcjonującą pracę.

Skontaktuj się z nami:

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych 

Infolinia rekrutacyjna:
Tel. 500 622 662 lub 883 100 003
E-mail: rekrutacja@obpon.pl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------               

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szanowni Państwo,
 
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego rozpoczęła 3 kwietnia rekrutację do projektu „Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy II”. Projekt przeznaczony jest dla osób, które spełniają poniższe podstawowe warunki:
  • brak zatrudnienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej – w dniu przystąpienia do projektu,
  • wiek aktywności zawodowej,
  • posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
  • motywacja do nauki i znalezienia w przyszłości ciekawej pracy,
  • przejście procesu rekrutacji do projektu,
  • pierwszeństwo w kwalifikacji do projektu będą miały osoby, które w ciągu maksymalnie 12 miesięcy od przystąpienia do projektu kończą naukę lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu ją zakończyły.
 
Jest to szansa dla studentów/absolwentów z niepełnosprawnościami na odnalezienie się na rynku pracy.
Osoby, które chciałby skorzystać z udziału w projekcie i spełniają warunki formalne, to proszę aby przesłały swoje CV na adres: staz.warszawa@firr.org.plPo otrzymaniu CV skontaktujemy się z kandydatami w celu umówienia terminu na spotkanie rekrutacyjne.
Informacji na temat realizowania projektu w Warszawie udziela Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego oddział warszawski:
pl. Konstytucji 5/4, 00-657 Warszawa, tel. (22) 400 50 73, tel. kom. 665 883 603.
 
Z poważaniem,
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze szczególną sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy i chcąc zapewnić jak najpełniejszą informację  o projektach i programach rynku pracy skierowanych do tej grupy osób, zapraszamy Państwa do skorzystania z udostępnionych online informacji na temat  usług i programów wsparcia dedykowanych zarówno samym osobom niepełnosprawnym jak też pracodawcom zainteresowanych tworzeniem nowych miejsc pracy dla tych osób.

Osoby niepełnosprawne posiadają poszukiwane na rynku pracy kwalifikacje i kompetencje, są wartościowymi uczestnikami rynku pracy, mogą wypełniać role zawodowe i aktywnie budować siłę firmy. Naszym wspólnym zadaniem jest jedynie ułatwienie zaistnienia na tymże rynku.

Urząd Pracy m.st. Warszawy dysponuje możliwościami finansowania staży czy szkoleń zawodowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości klientów. Może także wesprzeć przedsiębiorcze postawy absolwentów poprzez przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. Również poprzez przygotowanie do nawiązywania kontaktów  z pracodawcami  może być dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy doskonałym partnerem na ścieżce budowania kariery zawodowej.

Każda z osób będących w rejestrze Urzędu może liczyć na profesjonalną pomoc pośredników pracy i doradcy zawodowego, którzy są wyspecjalizowani w obsłudze właśnie osób z orzeczeniami o niepełnosprawności. Mając profesjonalnie przygotowaną kadrę specjalistów i dysponując środkami Funduszu Pracy, EFS i PFRON możemy zaproponować solidne wsparcie klientów podejmujących aktywność zawodową.

Oferta dedykowana jest osobom niepełnosprawnym zarejestrowanym w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu (np. osoby otrzymujące świadczenia rentowe, niezameldowane na terenie Warszawy).

Zachęcamy do zapoznania się z naszą stroną internetową oraz szczegółową ofertą dla osób niepełnosprawnych.

Jesteśmy otwarci na propozycje współpracy i pozostajemy do Państwa dyspozycji w przypadku wszelkich pytań lub wątpliwości.

Beata Tryc
Kierownik
Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych
Urząd Pracy m.st. Warszawy
ul. Erazma Ciołka 10A
01-402 Warszawa
Tel.  + 48 22 836 31 97, Fax + 48 22 837 33 40
E-mail: b.tryc@up.warszawa.pl   
Infolinia: 19524

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------