Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 wyróżnienia i nagrody

 
Na tej stronie informujemy o wyróżnieniach i nagrodach przyznanych naszym pracownikom naukowym oraz studentom, a także ważne osiągnięcia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie jako uczelni.
 

 Osiągnięcia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

 

SGH wśród najlepszych szkół biznesu w Europie
(4 XII 2017)
Jak co roku w grudniu Financial Times opublikował ranking najlepszych 95 uczelni biznesowych w Europie. Zestawienie jest podsumowaniem czterech rankingów, które organizuje ten znany dziennik. W 2017 roku SGH zajęła 76. miejce (awans z 83.) - ex aequo z Hanken School of Economics, Corvinus University of Budapest i Université Paris-Dauphine.

Tytuł „CEMS School of The Year” dla SGH
(27 XI 2017)
W uznaniu dla wysokiego poziomu satysfakcji studentów programu CEMS Master In International Management z zajęć oferowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie Komitet Akademicki CEMS przyznał uczelni tytuł „CEMS School of The Year”. Studenci docenili także kurs Global Management Practice prof. Jacka Mirońskiego, który otrzymał tytuł Kursu Roku. Ocena odbyła się na podstawie analizy ankiet, a tytuł został ogłoszony 27 listopada podczas zjazdu stowarzyszenia w Sydney.

Granty NCN dla badaczy z SGH
(15 XI 2017)
Zanamy już laureatów trzynastej edycji flagowych konkursów NCN, finansujących badania podstawowe. Naukowcy z SGH zdobyli ponad 3,5 mln zł na 18 projektów w ramach konkursów Opus i Preludium. Wskaźnik sukcesu dla złożonych wniosków z SGH wyniósł 47% wobec średniej 27%.

I miejsce SGH w drugiej edycji rankingu „Rzeczpospolitej”
(30 X 2017)
27 października „Rzeczpospolita” opublikowała wyniki II edycji rankingu uczelni i wydziałów ekonomicznych. Tak jak przed rokiem Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zajęła I miejsce (93,92 pkt) w grupie uczelni zdecydowanie wyprzedzając Akademię Leona Koźmińskiego (67,50 pkt) i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (62,33 pkt). Nasza uczelnia zdobyła najwięcej punktów we wszystkich czterech kategoriach: jakość nauczania, kariera absolwentów, potencjał naukowy i umiędzynarodowienie. Partnerem merytorycznym zestawienia jest Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego (OPI), a patronem honorowym Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kategorie jednostek naukowych 2017
(17 X 2017)
16 października 2017 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało wyniki oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych kolegiom SGH przyznał następujące kategorie: Kolegium Analiz Ekonomicznych – A+, Kolegium Gospodarki Światowej – A, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie – A, Kolegium Zarządzania i Finansów – A, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne – B. Ocena objęła cztery kryteria: osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy, praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej, pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej. Została wydana na podstawie analizy danych dotyczących osiągnięć naukowych uczelni w latach 2013-2016.

Awans SGH w rankingu dziennika Financial Times
(25 IX 2017)
Dziennik „Financial Times” – jak co roku we wrześniu – opublikował ranking programów magisterskich z zakresu zarządzania „Global Masters In Management”. Dwa programy magisterskie oferowane przez SGH znalazły się w światowej czołówce. CEMS Master In Management współorganizowany przez jedyną polską uczelnię ekonomiczną obecną w sojuszu CEMS zajął 9. miejsce, natomiast „tradycyjny” kierunek zarządzanie awansował z 73. na 68. miejsce. Obecność w setce najlepszych potwierdza wysoką jakość kształcenia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i renomę, jaką cieszą się jej absolwenci na rynku pracy.

Nowe certyfikaty SAS
(20 IX 2017)
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i SAS Institute Polska podpisały porozumienie w sprawie certfikatów „SAS Statistical Analyst”, „Analityk Statystyczny z Systemem SAS” i „Data Scientist z Systemem SAS”.​

Czasopisma SGH w rankingu Google Scholar Metrics
(29 VII 2017)
Google opublikowało drugą edycję (2017) polskiego zestawienia Scholar Metrics, które przedstawia czasopisma naukowe uporządkowane według indeksu h5.

Perspektywy: SGH najlepszą uczelnią ekonomiczną w Polsce
(12 VI 2017)
​Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zajęła pierwsze miejsce w kategorii uczelni ekonomicznych Rankingu Szkół Wyższych 2017 opublikowanym przez „Perspektywy” 12 czerwca. SGH zajęła też wszystkie trzy pierwsze miejsca w kategorii kierunków ekonomicznych: ekonomia, finanse i rachunkowość oraz zarządzanie.

Trzy programy podwójnego dyplomu w rankingu Eduniversal 2017
(8 V 2017)
W tegoroczonym rankingu Eduniversal Ranking for the 4000 Best Masters and MBAs znalazły się się trzy magisterskie programy podwójnego dyplomu (MPPD), które SGH oferuje przy współpracy z uczelniami partnerskimi.

SGH na drugim miejscu wśród 30 uczelni aliansu CEMS
(19 IV 2017)
SGH jest jedyną uczelnią w Polsce należącą do tego stowarzyszenia, dodatkowo bardzo wysoko cenioną przez uczestników programu magiserskiego CEMS MIM. W zeszłym roku SGH zajęła 4. pozycję w rankingu za cały rok akademicki 2015/2016, a po semestrze zimowym 2016/2017 uplasowała się na drugim miejscu spośród wszystkich 30 uczelni.

Akredytacja AMBA dla SGH

(27 III 2017)
27 marca 2017 r. władze uczelni otrzymały oficjalny list potwierdzający przyznanie SGH akredytacji AMBA. Stowarzyszenie AMBA akredytuje uczelnie w zakresie rozwoju standardów programów MBA.

IPMA-Student – certyfikat ponownie dla SGH
(25 III 2017)
SGH jako pierwsza uczelnia w Polsce uzyskała przedłużenie akredytacji programu certyfikacji wiedzy i umiejętności studentów z zakresu zarządzania projektami IPMA-Student na kolejne trzy lata. W minionym okresie certyfikaty IPMA-Student uzyskało 60 z 62 studentów SGH, co dało najwyższy wynik spośród wszystkich uczelni wyższych w kraju, które przystąpiły do tego programu certyfikacji.

Zwycięstwo w rankingu MBA „Perspektyw”
(14 XII 2016)
Program Canadian Executive MBA (CEMBA) prowadzony przez SGH we współpracy z University of Quebec w Montrealu ponownie zajął pierwsze miejsce w rankingu programów MBA Fundacji „Perspektywy”. Nasz drugi program – MBA-SGH – po raz drugi z rzędu uplasował się na 5. miejscu.

SGH kuźnią prezesów według „Rzeczpospolitej”
(8 XII 2016)
​Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Politechnika Warszawska zajęły ex aequo 1. miejsce w rankingu „Kuźnia prezesów”, czyli w zestawieniu uczelni, które wykształciły najwięcej szefów największych polskich firm.

SGH wśród najlepszych szkół biznesu w Europie
(5 XII 2016)
​Jak co roku w grudniu „Financial Times” opublikował ranking najlepszych 90 uczelni biznesowych w Europie. Ranking ten jest podsumowaniem czterech rankingów, które organizuje ten znany dziennik. W 2016 roku SGH zajęła 83. miejce – ex aequo z Bradford University School of Management i EM Strasbourg Business School.

Nowe uprawnienia dla Kolegium Ekonomiczno-Społecznego
(28 XI 2016)
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów podjęła decyzję o przyznaniu Kolegium Ekonomiczno-Społecznemu SGH uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse.

Tytuł „Osobowość w Ubezpieczeniach” dla SGH
(21 XI 2016)
Kapituła Nagrody Honorowej im. Profesora Tadeusza Sangowskiego Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka pod przewodnictwem prof. Alojzego Z. Nowaka z okazji 110. rocznicy edukacji ekonomicznej wielu pokoleń Polaków nadała Szkole Głównej Handlowej w Warszawie tytuł „Osobowość w Ubezpieczeniach”.

SGH w rankingu "Financial Times" Master in Management 2016
(12 IX 2016)
Dziennik „Financial Times” – jak co roku we wrześniu – opublikował ranking programów magisterskich z zakresu zarządzania. Program SGH awansował nieznacznie – z 75. na 73. miejsce. Oferowany w naszej uczelni program CEMS MIM, który w 2015 r. zajął 4. pozycję, w tym roku został wycofany z rankingu. „Financial Times” upublicznił zestawienie w poniedziałek, 12 września.

SGH najlepsza w rankingu „Rzeczpospolitej”
(30 VI 2016) 
„Rzeczpospolita” opublikowała pierwszą edycję nowego rankingu uczelni i wydziałów ekonomicznych. SGH zajęła I miejsce w kategorii uczelni (96,4). Mocne strony uczelni to jakość i dostępność kadry dydaktycznej, powodzenie absolwentów na rynku pracy oraz duża liczba wyjazdów zagranicznych naszych studentów.

SGH ponownie najlepszą uczelnią ekonomiczną w Polsce
(8 VI 2016)
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zajęła pierwsze miejsce w kategorii uczelni ekonomicznych Rankingu Szkół Wyższych 2016 opublikowanym przez „Perspektywy” 8 czerwca. „Perspektywy” przyznały też pierwsze miejsca trzem naszym kierunkom: ekonomii, finansom i rachunkowości oraz zarządzeniu. Ponadto awansowaliśmy z 12. na 11. miejsce w ogólnym zestawieniu uczelni akademickich.

Ustawa 2.0: naukowcy z SGH w zwycięskich zespołach
(30 V 2016)
Prof. dr hab. Irena Hejduk z Instytutu Informatyki i Gospodarki Cyfrowej KAE, dr hab. Cezary Wójcik z Katedry Finansów Międzynarodowych KGŚ i dr Wojciech Rogowski z Katedry Rynków Finansowych KGŚ oraz dr hab. Jakub Brdulak z Instytutu Kapitału Ludzkiego KNoP są członkami dwóch różnych zespołów badawczych – zwycięzców konkursu MNiSW „Ustawa 2.0” na przygotowanie założeń do nowej ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”.

SGH z Certyfikatem Uberrima Fide
(20 V 2016)
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie po raz kolejny z rzędu otrzymała Certyfikat Uberrima Fide za najwyższą staranność w zapewnianiu oryginalności prac dyplomowych.

Pracownicy SGH w prezydenckim zespole ekspertów
(8 IV 2016)
W zespole do spraw wypracowania zmian w propozycji projektu ustawy dotyczącej kredytów odnoszonych do walut obcych znaleźli się pracownicy SGH: dr hab. Zbigniew Krysiak, dr hab. Anna Szelągowska, prof. SGH z Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie oraz doradca prezydenta RP dr Marek Dietl z Kolegium Gospodarki Światowej.

Profesorowie SGH w Komitetach Polskiej Akademii Nauk
(styczeń 2016)
Informacja o profesorach SGH wybranych do komitetów Polskiej Akademii Nauk aktualnych kadencji. Tradycyjnie naukowcy z SGH zasiadają w wielu komitetach PAN i często pełnią w nich kierownicze funkcje.

Studia MBA SGH najlepsze w regionie wg rankingu Eduniversal
(7 I 2016)
Programy CEMBA oraz MBA-SGH najlepszymi w kategorii Executive MBA w regionie. W rankingu Eduniversal 2015/2016 wysokie pozycje zajęły również nasze kierunki w języku polskim i angielskim oraz jeden z programów podwójnego dyplomu.

Nauczyciele akademiccy SGH w Polskiej Komisji Akredytacyjnej
(30 XII 2015)
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił skład Polskiej Komisji Akredytacyjnej nadchodzącej V kadencji. W gronie tym znaleźli się nauczyciele akademiccy naszej Uczelni: dr hab. Marek Rocki, prof. SGH oraz dr hab. Jakub Brdulak.

CEMBA na pierwszym miejscu, MBA-SGH awansuje w rankingu Perspektyw
(8 XII 2015)
W dorocznym rankingu Perspektyw polsko-kanadyjski program Canadian Executive MBA (CEMBA) prowadzony przez SGH we współpracy z University of Quebec w Montrealu zajął pierwsze miejsce. Na 5. miejsce awansował nasz drugi program – MBA-SGH.

SGH wśród 85 najlepszych szkół biznesu w Europie
(7 XII 2015)
W 2015 roku Szkoła Główna Handlowa w Warszawie wzięła udział tylko w jednym z rankingów Financial Times: wrześniowym Global Masters in Management, zajmując 65. miejsce na świecie. W grudniowym podsumowaniu SGH została sklasyfikowana na 82. miejscu wśród 85 najlepszych uczelni biznesowych z całej Europy. Wskazane w rankingu średnie roczne zarobki brutto absolwentów kierunku zarządzanie w SGH trzy lata po ukończeniu studiów są wyższe niż rok temu i wynoszą 41104 dolarów.

Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH wśród najskuteczniejszych wnioskodawców według NCN
(8 IX 2015)
KAE SGH osiągnęło jeden z najlepszych w Polsce współczynników sukcesu według Narodowego Centrum Nauki (zestawienie wyników jednostek naukowych w konkursach NCN rozstrzygniętych w latach 2013-2014). Współczynnik sukcesu KAE SGH wyniósł 48%, stanowi to drugi wynik w Polsce w grupie wspólnej oceny (HSK1EK).

SGH kolejny raz otrzymała 5 Palm w ocenie Eduniversal
(12 X 2015)
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie po raz kolejny znalazła się w gronie najlepszych szkół biznesu wyróżnionych PIĘCIOMA PALMAMI. Tę najwyższą pozycję przyznaje około 100 uczelniom na świecie organizacja Eduniversal z siedzibą w Paryżu. Pełny ranking Eduniversal obejmuje 1000 uczelni ze 154 państw z podziałem na dziewięć stref geograficznych

SGH przyjazna studenckim startupom
(7 I 2015 r.)
Szkoła Główna Handlowa została wyróżniona nagrodą Startup Friendly Award 2014.

Kolegia SGH wizytówkami polskiej nauki
(30 IX 2013 r.)
Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przyznał kategorie jednostkom naukowym w Polsce. Po raz pierwszy przyznano kategorię „A+", którą uzyskało tylko 37 jednostek w Polsce. W SGH kategorię A+ otrzymały Kolegium Analiz Ekonomicznych oraz Kolegium Zarządzania i Finansów. Pozostałe kolegia w SGH - Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne i Kolegium Gospodarki Światowej uzyskały kategorię naukową A.

Zobacz wyniki naszej Uczelni w rankingach Financial Times, Eduniversal, Best Masters, Perspektywy i innych
SGH w rankingach

Zobacz akredytacje przyznane SGH i kierunkom studiów.
Akredytacje dla SGH

 

 Pracownicy, rok 2017

 

Prof. Irena Kotowska otrzymała nagrodę ministra
(13 XII 2017)
Profesor Irena Kotowska otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku naukowego. Minister przyznaje nagrody dla przedstawicieli świata akademickiego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz sukcesy organizacyjne w mijającym roku.

Prof. Anna Karmańska przewodniczącą Komisji Egzaminacyjnej
(6 XII 2017)
2 grudnia prof. Anna Karmańska decyzją Ministra Rozwoju i Finansów została wyznaczona na przewodniczącą Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów.

Prof. M. Weresa w grupie eksperckiej ESIR
(15 XI 2017)
Prof. Marzenna Weresa, dziekan Kolegium Gospodarki Światowej SGH​​, została powołana przez Komisję Europejską do udziału w pracach eksperckiej grupy badawczej „Economic and Societal Impact of Research and Innovation”.

Nagroda dla prof. Piotra Płoszajskiego
(16 XI 2017)
Północna Izba Gospodarcza z okazji rocznicy swojego dwudziestolecia przyznała prof. Piotrowi Płoszajskiemu nagrodę specjalną w postaci statuetki i tytułu „Osobowości w dziedzinie ekonomii”. Wręczenie odbyło się 20 października podczas uroczystej gali w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Nominacja profesorska dla Jana Komorowskiego
(30 X 2017)
26 października w Pałacu Prezydenckim profesor SGH Jan Komorowski otrzymał z rąk prezydenta RP Andrzeja Dudy nominację profesorską w zakresie nauk ekonomicznych. Jan Komorowski jest profesorem w Zakładzie Rynków Kapitałowych i Teorii Finansów Kolegium Zarządzania i Finansów SGH.

Prof. Tomasz Szapiro wybrany przez KRASP do Rady Głównej
(17 X 2017)
13 października 2017 r. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich wybrała dwunastu przedstawicieli w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kadencji 2018–2021. W Radzie zasiądzie prof. Tomasz Szapiro, były rektor SGH.

KNF zatwierdziła wybór dr. Marka Dietla na prezesa GPW
(26 IX 2017)
Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie zatwierdziła dr. Marka Dietla na prezesa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Dr Marek Dietl jest absolwentem i wykładowcą SGH – adiunktem w Katedrze Ekonomii Biznesu Kolegium Gospodarki Światowej.

Prof. W. Czyżowicz członkiem organizacji ICLA i INCU
(27 IX 2017)
Prof. Wiesław Czyżowicz z Katedry Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw SGH został mianowany członkiem Międzynarodowej Akademii Prawa Celnego (International Customs Law Academy - ICLA) oraz Komitetu Zarządzającego Międzynarodowej Sieci Uniwersytetów Celnych (International Network of Customs Universities – INCU).

Prof. Łukasz Woźny w finale nagród naukowych Polityki
(25 IX 2017)
Tygodnik Polityka ogłosił listę piętnastu finalistów 17. edycji nagród naukowych. Jest wśród nich dr. hab. Łukasz Woźny, prof. SGH, z Katedry Ekonomii Ilościowej Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. W kolejnym etapie konkursu kapituła społeczna wskaże pięciu laureatów. Rozstrzygnięcie nastąpi 22 października.

Prof. M. Weresa na czele zespołu ekspertów UE
(16 VIII 2017)
Prof. Marzenna Weresa, dziekan Kolegium Gospodarki Światowej SGH​​, została powołana przez Komisję Europejską jako ekspert w ramach działania „Policy Support Facility”.

Prof. J. Cygler współredaktorem czasopisma Sustainability
(24 VII 2017)
Prof. Joanna Cygler – kierownik Zakładu Systemów Zarządzania w Instytucie Kapitału Ludzkiego Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie – została współredaktorem specjalnego numeru czasopisma naukowego Sustainability.​

5 medali pracowników SGH na MP Weteranów w Lekkoatletyce!
(3 VII 2014)3 VII 2014)
Podczas odbywających się w miniony weekend 27. Mistrzostwach Polski Weteranów w Lekkiej Atletyce barwy AZS SGH reprezentowało trzech naszych pracowników. Nasi zawodnicy przywieźli aż pięć medali – cztery złote i jeden brązowy!

Naukowcy z SGH w kapitule Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP
(23 VI 2017)
Prof. Piotr Wachowiak – prorektor SGH ds. nauki i zarządzania – oraz dr Marek Dietl zostali nominowani do kapituły XV edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.

Dr Marek Dietl wybrany na prezesa GPW
(19 VI 2017)
19 czerwca walne zgromadzenie akcjonariuszy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wybrało dr. Marka Dietla na prezesa zarządu.  

Naukowcy z SGH laureatami nagrody wydawnictwa Emerald
(1 VI 2017)
Dr hab. Agnieszka Wojtczuk-Turek z Instytutu Kapitału Ludzkiego oraz dr Dariusz Turek z Instytut Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH otrzymali nagrodę „Emerald Literati Network Awards for Excellence” za artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie „Management Research Review”.

Prof. D. Gajewski laureatem plebiscytu GW Człowiek Roku 2016
(24 V 2017)
20 maja w plebiscycie „Gazety Wyborczej” Człowiekiem Roku 2016 w kategorii biznes został prof. Dominik Gajewski.

Dr Katarzyna Pisarska ekspertem Światowego Forum Ekonomicznego
(23 III 2017)
Dr Katarzyna Pisarska, adiunkt w Katedrze Studiów Politycznych SGH, została ekspertem Światowego Forum Ekonomicznego.

Stypendium Fulbrighta dla dr hab. Anny Matuszyk
(13 III 2017)
Dr hab. Anna Matuszyk z Instytutu Finansów Kolegium Zarządzania i Finansów SGH otrzymała stypendium badawcze dla pracowników naukowych po doktoracie – Fulbright Senior Award.

Prof. Jerzy Menkes w Polsko-Rosyjskiej Grupie ds. Trudnych
(9 III 2017)
Prof. Jerzy Menkes – kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych Kolegium Gospodarki Światowej SGH – odebrał z rąk Ministra Spraw Zagranicznych RP Witolda Waszczykowskiego nominację na członka Polsko-Rosyjskiej Grupy ds. Trudnych.

NBP sfinansuje projekt badawczy zespołu prof. Ireny Hejduk
(21 II 2017)
Projekt „Metody identyfikacji, pomiaru, zarządzania danymi o ryzyku oraz nowe ramy regulacji makroostrożnościowych dla instytucji shadow banking w Polsce” zespołu prof. Ireny Hejduk (dr Łukasz Prorokowski i dr Paulina Roszkowska) uzyskał finansowanie w ramach VIII konkursu Narodowy Bank Polski na projekty badawcze.

Prof. Marcin Kolasa laureatem XXI ed. Nagrody Banku Handlowego
(18 II 2017)
Prof. Marcin Kolasa z Katedry Ekonomii Ilościowej SGH został laureatem XXI edycji Nagrody Banku Handlowego w Warszawie S.A. Nagrodę przyznano „za zbiór artykułów dotyczących cykli koniunkturalnych, konwergencji i polityki makroostrożnościowej opublikowanych w renomowanych czasopismach ekonomicznych z tzw. listy filadelfijskiej”.

Odznaczenie dla prof. Romana Sobieckiego

(20 I 2017)
Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik wręczył najwyższe odznaczenie w rzemiośle – Szablę im. Jana Kilińskiego prof. Romanowi Sobieckiemu, dziekanowi Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie – za długoletnią działalność i współpracę nauki z biznesem.

Akt nominacyjny dla prof. Krystyny Poznańskiej
(11 I 2017)
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akt nominacyjny profesor nauk ekonomicznych Krystynie Poznańskiej.

 

 Pracownicy, rok 2016

 

Prof. M. Zaleska laureatem nagrody „Rekiny Biznesu"
(6 XII 2016)
Profesor Małgorzata Zaleska, Dyrektor Instytutu Bankowości SGH, otrzymała nagrodę specjalną „Rekiny Biznesu od Inwestorów”.

Prof. Michał Trocki laureatem nagrody Atlas PM 2016
(1 XII 2016)
​Prof. dr hab. Michał Trocki wyróżniony został przez IPMA International Project Management Association prestiżową nagrodą Atlas Projekt Management 2016.

Habilitacje pracowników SGH nagrodzone przez NBP
(28 XI 2016)
​Prof. Izabela Pruchnicka-Grabias z Instytutu Bankowości KES zdobyła I nagrodę w V edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną. Dr hab. Małgorzata Pawłowska z Katedry Teorii Systemów Ekonomicznych KES została wyróżniona w tym samym konkursie.

Profesorowie SGH w Centr. Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
(22 XI 2016)
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów ogłosiła wyniki wyborów członków sekcji na kadencję 2017–2020. Prof. Maria Romanowska (KZiF SGH) znalazła się w gronie naukowców reprezentujących nauki o zarządzaniu, a prof. Adam Budnikowski (KGŚ SGH) – ekonomię.

Prof. Tomasz Szapiro przewodniczącym nowej komisji KRASP
(30 XI 2016)
​Podczas obrad Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w dniach 17-18 listopada 2016 została utworzona Komisja ds. Rankingów i Akredytacji – na jej przewodniczącego w kadencji 2016-2020 powołano prof. dr. hab. Tomasza Szapiro.

Dr hab. Z. Krysiak ekspertem Kancelarii Prezydenta i MF RP
(17 XI 2016)
Dr hab. Zbigniew Krysiak z Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji KNoP SGH został powołany na eksperta ekonomicznego w Kancelarii Prezydenta RP.

Order Palm Akademickich dla prof. Małgorzaty Molędy-Zdziech
(9 XI 2016)
Order został przyznany dekretem premiera Republiki Francuskiej za zasługi prof. M. Molędy-Zdziech dla kultury francuskiej – w tym za wzmacnianie więzów uniwersyteckich pomiędzy Francją i Polską.

Bernardelli trzykrotnym mistrzem świata weteranów
(26 X 2016)
Dr Michał Bernardelli na 22. Mistrzostwach Świata Weteranów w Lekkiej Atletyce zdobył trzy złote medale.

Platynowy Medal im. J. Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła
(21 X 2016)
JM Rektor prof. Marek Rocki w imieniu SGH odebrał odznaczenie Związku Rzemiosła Polskiego – Platynowy Medal im. Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego.​

Profesor Dominik Gajewski odebrał nominację sędziowską
(10 X 2016)
10 października w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość, na której prezydent RP Andrzej Duda wręczył 56 nominacji sędziowskich. Prof. Dominik Gajewski (Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH) został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Dr Marek Chrzanowski szefem Komisji Nadzoru Finansowego
(13 X 2016)
Decyzją premier RP Beaty Szydło dr Marek Chrzanowski 13 października obejmie funkcję przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Nowy szef KNF jest adiunktem w Instytucie Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Profesor Maria Aluchna wśród ekspertów Ministerstwa Rozwoju
(6 X 2016)
Prof. Maria Aluchna z Katedry Teorii Zarządzania Kolegium Zarządzania i Finansów dołączyła do grona ekspertów Ministerstwa Rozwoju. Zakres jej działań będzie obejmował ocenę merytoryczną wniosków w ramach projektów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Ministerstwa Rozwoju.

Dr M. Bernardelli trzeci na mecie „Biegnij Warszawo”
(2 X 2016)
Dr Michał Bernardelli, prezes AZS SGH, adiunkt w Instytucie Ekonometrii SGH i kierownik Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu SGH, w biegu na 10 kilometrów „Biegnij Warszawo” zajął trzecie miejsce w klasyfikacji mężczyzn.

Profesor Elzbieta Adamowicz ponownie wybrana do CIRET COUNCIL

(15 IX 2016) 
Prof. Elżbieta Adamowicz, dyrektor Instytutu Rozwoju Gospodarczego w Kolegium Analiz Ekonomicznych, została wybrana na kolejną czteroletnią kadencję do CIRET Council. CIRET jest międzynarodowym stowarzyszeniem ośrodków zajmujących się badaniem koniunktury gospodarczej. SGH jest członkiem korporacyjnym organizacji.​

Pracownicy SGH w Kapitule Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP
(13 IX 2016)
Dr Marek Chrzanowski, dr Marek Dietl i prof. dr hab. Małgorzata Zaleska z SGH zostali powołani do trzynastoosobowej kapituły. Nagrodą Prezydenta RP zostaną uhonorowane najlepsze podmioty gospodarcze w kraju, które przyczyniają się do rozwoju naszej gospodarki, promują Polskę na arenie międzynarodowej oraz stanowią wzór dla innych firm.

Prof. Irena Hejduk w gronie ekspertów Ministerstwa Rozwoju
(26 VIII 2016)
Prof. Irena Hejduk z Instytutu Informatyki i Gospodarki Cyfrowej Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH dołączyła do grona ekspertów Ministerstwa Rozwoju RP. Zakres jej działań obejmie ocenę merytoryczną wniosków w ramach projektów Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.​

Medal Mikołaja Kopernika dla Profesora Andrzeja Hermana
(28 VI 2016)
Zarząd Związku Banków Polskich w uznaniu szczególnych zasług w budowie i rozwoju sektora bankowego przyznał prof. Andrzejowi Hermanowi Medal Mikołaja Kopernika. Prof. Andrzej Herman jest dyrektorem Instytutu Zarządzania Wartością Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH.

Prof. Marek Rocki otrzymał Złotego Gryfa AZS
(10–11 VI 2016)
Podczas XXVI Zjazdu AZS, na Politechnice Warszawskiej, profesor Marek Rocki – rektor-elekt SGH – otrzymał najwyższe wyróżnienie Akademickiego Związku Sportowego – Złotego Gryfa AZS. Marek Rocki przez ostatnie 13 lat był prezesem AZS. Obecnie jest członkiem prezydium.

Prof. Adam Glapiński powołany na prezesa NBP
(10 VI 2016)
Sejm RP powołał profesora Adama Glapińskiego na stanowisko prezesa Narodowego Banku Polskiego. Prof. Adam Glapiński w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH kieruje Zakładem Ekonomii Politycznej i Historii Myśli Ekonomicznej.

Prof. Beata Czarnacka-Chrobot w Komitecie Polityki Naukowej
(6 VI 2016)
Dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot, prof. SGH została ponownie powołana do Komitetu Polityki Naukowej – na kadencję 2016-2018. W jego gronie znajdują się reprezentanci różnych dziedzin nauki oraz rodzajów jednostek naukowych powołani przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nominacja Economicus dla pracowników Instytutu Zarządzania
(25 IV 2016)
Zachowania polskich grup kapitałowych w czasach kryzysu pod redakcją dr hab., prof. SGH Zbigniewa Dworzeckiego i dr Wioletty Mierzejewskiej została nominowana do nagrody Economicus 2016.

Złoty Paragraf dla prof. Tomasza Siemiątkowskiego
(25 IV 2016)
Kapituła nagrody Dziennika Gazety Prawnej wyróżniła prof. Tomasza Siemiątkowskiego z Kolegium Zarządzania i Finansów SGH za działania na rzecz prawa i gospodarki.

Prof. Leszek Balcerowicz w gabinecie ministrów Ukrainy
(25 IV 2016)
Profesor Leszek Balcerowicz został powołany przez prezydenta Ukrainy Petra Poroszenkę na jego przedstawiciela w Gabinecie Ministrów Ukrainy.

Dr Marek Radzikowski powołany na prezesa WIB
(6 IV 2016)
Dr Marek Radzikowski został powołany na stanowisko prezesa Warszawskiego Instytutu Bankowości.

Dr hab. Andrzej Rzońca nowym przewodniczącym Rady TEP
(27 IV 2016)
27 kwietnia 2016 r. odbyło się Walne Zebranie Towarzystwa Ekonomistów Polskich, podczas którego dokonano wyboru władz na nową, dwuletnią kadencję. We władzach TEP znaleźli się dwaj pracownicy Katedry Międzynarodowych Studiów Porównawczych w Kolegium Analiz Ekonomicznych: dr hab. Andrzej Rzońca został przewodniczącym rady, a dr Marek Radzikowski – jej członkiem.

Nominacja profesorska dla prof. Jacka Mirońskiego
(22 IV 2016)
Postanowieniem z 22 kwietnia br. prezydent RP Andrzej Duda nadał dr. hab. Jackowi Mirońskiemu, prof. SGH tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. Prof. Jacek Miroński jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu Kolegium Gospodarki Światowej SGH.

Medale Kopernika dla profesorów SGH
(24 III 2016)
Związek Banków Polskich podczas marcowego Forum Bankowego wyróżnił profesorów SGH Medalem Kopernika w uznaniu szczególnych zasług w budowie i rozwoju sektora bankowego. Wyróżniono m.in. prof. prof. Małgorzatę Iwanicz-Drozdowską, Władysława Jaworskiego, Stanisława Kasiewicza, Karola Lutkowskiego, Piotra Masiukiewicza, Bogusława Pietrzaka, Andrzeja Sławińskiego, Małgorzatę Zaleską.

Projekt NCN dla prof Juljusza Gardawskiego

(21 III 2016) 
Narodowe Centrum Nauki przyznało prof. Juliuszowi Gardawskiemu projekt badawczy pt. "Młodzi pracownicy prekaryjni w Polsce i Niemczech: socjologiczne studium porównawcze warunków pracy i życia, świadomości społecznej i aktywności obywatelskiej" w ramach konkursu "BEETHOVEN".

Dr Piotr Staszkiewicz w ElseVier Advisory Panel
(4 III 2016)
Dr Piotr Staszkiewicz został członkiem Elsevier Advisory Panel​.

Prof. Irena E. Kotowska w składzie Horizon 2020
(4 III 2016)
Profesor Irena E. Kotowska została powołana w skład Horizon 2020 Advisory Group for European Research Infrastructures na okres 2016–2018.

Dr Marek Dietl doradcą Prezydenta RP

(26 II 2016)
Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, że nowym doradcą Andrzeja Dudy został doktor nauk ekonomicznych Marek Dietl

Prof. Małgorzata Zaleska przewodniczącą rady nadzorczej KDPW

(23 II 2016)P
Prof. Małgorzata Zaleska została wybrana na przewodniczącą rady nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA.

Prof. Ewa Latoszek ekspertem programu Horyzont 2020

(26 I 2016)
Komisja Europejska mianowała prof. dr hab. Ewę Latoszek, na eksperta w ramach Grupy Roboczej Programu Horizon 2020 Advisory Group for Societal Challenge 6 'Europe in a changing world - Inclusive, Innovative and Reflective Societies' na kolejną kadencję.

Dr Marek Chrzanowski w Radzie Polityki Pieniężnej
(13 I 2016)
Senat RP powołał dr. Marka Chrzanowskiego do Rady Polityki Pieniężnej na sześcioletnią kadencję. ​

Prof. Małgorzata Zaleska wybrana prezesem GWP
(12 I 2016)
Walne zgromadzenie akcjonariuszy wybrało prof. Małgorzatę Zaleską na stanowisko prezesa zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

 Pracownicy, rok 2015

 

Wyróżnienie dr. Arkadiusza Orzechowskiego w konkursie KDPW
(3 XII 2015)
Kapituła Kongresu rynku kapitałowego przyznała dr. Arkadiuszowi Orzechowskiemu wyróżnienie za referat naukowy pod tytułem: „Model Hestona - wycena opcji europejskich i analiza alternatywnych podejść pod względem szybkości obliczeniowej".

Profesor Małgorzata Zaleska przewodniczącą KNOF PAN
(26 XI 2015)
Prof. dr hab. Małgorzata Zaleska została wybrana na przewodniczącą Komitetu Nauk o Finansach PAN na III kadencję (2015-2018).

Odznaka Primus in Agendo dla profesora Piotra Błędowskiego
(25 XI 2015)
Profesor Piotr Błędowski został uhonorowany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej odznaką honorową Primus in Agendo za zasługi dla polityki społecznej.

Profesor Irena Kotowska  przewodniczącą Komitetu Nauk Demograficznych PAN

(24 XI 2015)
Prof. dr hab. Irena E. Kotowska, kierownik Zakładu Demografii w Instytucie Statystyki i Demografii, Kolegium Analiz Ekonomicznych, jednogłośnie i po raz drugi została wybrana na przewodniczącą Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2015-2018. Prof. dr hab. Irena E. Kotowska, kierownik Zakładu Demografii w Instytucie Statystyki i Demografii, Kolegium Analiz Ekonomicznych, jednogłośnie i po raz drugi została wybrana na przewodniczącą Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2015-2018.

31. Doktorat Honoris Causa dla prof. Leszka Balcerowicza

(7 XI 2016)
Prof. Leszek Balcerowicz odebrał tytuł doktora honoris causa jednej z najlepszych uczelni w Gwatemali – Universidad Francisco Marroquín.

Prof. Marcin Kolasa otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów
(5 XI 2015)
Prof. Marcin Kolasa z Katedry Ekonomii Ilościowej SGH znalazł się wśród 41 nagrodzonych naukowców. Premier Ewa Kopacz wyróżniła go za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Medal im. W. Szuberta dla prof. Marty Juchnowicz
(XI 2015)
Prof. Marta Juchnowicz, kierownik Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego, została odznaczona przez Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk medalem im. Wacława Szuberta za wybitne zasługi dla rozwoju nauk o pracy i polityce społecznej.

Doktorat honoris causa dla prof. Wiesława Czyżowicza
(28 X 2015)
Prof. Wiesław Czyżowicz z Katedry Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw SGH otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Finansów i Ceł w Dniepropietrowsku.

Prof. Marcin Kolasa laureatem Nagrody Naukowej „Polityki”
(18 X 2015)
Dr hab. Marcin Kolasa, prof. SGH, pracownik Katedry Ekonomii Ilościowej SGH, został tegorocznym laureatem w kategorii NAUKI SPOŁECZNE. Nagrody Naukowe POLITYKI zostały wręczone po raz piętnasty.

Naukowcy z SGH w Narodowej Radzie Rozwoju
(16 X 2015)
Prezydent Andrzej Duda powołał Narodową Radę Rozwoju, w skład której z SGH weszli prof. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka oraz dr Marek Chrzanowski.

Nagrody Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
(12 X 2015)
Prof. Lena Kolarska-Bobińska wręczyła nagrody 3 pracownikom naszej uczelni: prof. Janinie Jóźwiak, prof. Marii Romanowskiej i prof. Zbigniewowi Strzeleckiemu.

Honorowe odznaki Ministra Gospodarki dla pracowników SGH
(5 X 2015)
Wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński odznaczył dr hab. Ewa Freyberg, dr Wojciecha Rogowskiego oraz prof. Włodzimierza Szpringera honorową odznaką Ministra Gospodarki za zasługi dla rozwoju gospodarki RP

Pracownicy KAE w Komitecie Naukoznawstwa PAN
(29 IX 2015)
Prof. dr hab. Janina Jóźwiak i dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot, prof. SGH​ w komitecie działającym przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Stypendium MNiSW dla prof. prof. Ł. Delonga i J. Growca
(22 IX 2015)
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiła listę stypendystów – wybitnych młodych naukowców 
 

Dr hab. Marcin Kolasa, prof. nadzw. SGH, w finale Nagród Naukowych „Polityki” i z wyróżnieniem od Premier RP
(15 IX 2015)
Kapituła Profesorska dokonała wyboru 15 finalistów XV edycji konkursu Nagród Naukowych „Polityki”. Wśród finałowej piętnastki znalazł się dr hab. Marcin Kolasa w kategorii nauki społeczne

Nagroda Premiera RP dla prof. Marcina Kolasy
(12 VIII 2015)
Dr hab. Marcin Kolasa, profesor nadzwyczajny w Katedrze Ekonomii Ilościowej, został laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów RP przyznawanej za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego

Projekty badawcze nagrodzone w konkursach NCN Opus 8 i Preludium 8
(12 V 2015)
Więcej informacji

 

 Pracownicy, rok 2014

 

Stypendyści Fulbright
(26 II 2014)
Dr Marcin Kolasa i dr hab. Michał Jakubczyk, prof. nadzw SGH wśród stypendystów wybranych przez Polish-US Fulbright Commission.

Naukowiec SGH w programie Mentoring
(26 II 2014)
Dr Tymon Słoczyński laureatem programu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

XVI edycja Konkursu IPiSS

(22 XII 2014)
II Nagroda dla dr. Mateusza Guzikowskiego

Konkurs Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN
(19 XII 2014)
Wyróżnienie dla dr. hab. Piotra Wachowiaka za pracę habilitacyjną "Wrażliwość społeczna przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar"

Nagroda na Kongresie Rynku Kapitałowego
(12 XII 2014 r.)
II miejsce dla prof. Krzysztofa Borowskiego

Nagrody MNiSW dla naszych pracowników
(26 XI 2014 r.)
Nagrody za całokształt dorobku, za osiągnięcia naukowe lub dydaktyczne oraz za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2013/2014.

Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP
(6 XI 2014 r.)
Dr hab. Oskar Kowalewski laureatem I Nagrody Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną. Wyróżnienia dla trzech innych rozpraw oraz pracy magisterskiej autorów z SGH.

Konkurs o Nagrodę Przewodniczącego KNF
(16 X 2014 r.)
I nagroda dla pracy napisanej w SGH.

Nagrody Naukowe POLITYKI
(10 IX 2014 r.)
Dr Anna Baranowska-Rataj w finałowej 15 konkursu

Nagroda Banku Handlowego dla dr. Tomasza Berenta
(15 VII 2014 r.)
Autor książki „Ogólna teoria dźwigni finansowej” został laureatem XX edycji Nagrody Banku Handlowego w Warszawie SA za szczególny wkład w rozwój nauki w sferze ekonomii i finansów.

Rzetelni 25-lecia Wolności RP
(28 VI 2014 r.)
Nagroda Ogólnopolska dla prof. Juliusza Gardawskiego

Odznaka Honorowa od Marszałka Województwa Opolskiego
(9 V 2014 r.)
Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego” dla prof. Jacka Szlachty

Dr Michał Bernardelli wygrał Bieg Konstytucji
(3 V 2014 r.)
Więcej informacji

Stypendium START dla dr Ewy Gałeckiej-Burdziak
(29 IV 2014 r.)
W prestiżowym programie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej znalazła się w gronie 136 tegorocznych laureatów wybranych spośród 1250 kandydatów.

Nagroda Beta dla dr Agaty Adamskiej
(3 IV 2014 r.)
Wyróżniono jej pracę pt.: „Własność i kontrola – perspektywa akcjonariuszy spółek publicznych”.

Wyróżnienie przyznane przez ministra oświaty Francji
(17 III 2014 r.)
Order Palm Akademickich dla dr Izabeli Bergel

 

 Pracownicy, rok 2013

 

Konkurs Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych
(6 XII 2013 r.)
Nagroda III stopnia za pracę doktorską dla dr Ewy Gałeckiej-Burdziak.

Nagroda Ministra Gospodarki w konkursie Urzędu Patentowego RP
(18 XI 2013 r.)
Nagrodę Ministra Gospodarki otrzymał dr Adam Karbowski za rozprawę doktorską pt. "Pozioma współpraca badawcza i jej wpływ na innowacyjność przedsiębiorstw".

Nagrody Ministra Nauki 2013
(13 XI 2013)
Nagrodę otrzymał prof. Bogusław Pietrzak oraz zespół naukowców z Instytutu Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu.

Nagrody Naukowe "POLITYKI"
(21 X 2013 r.)
Dr hab. Łukasz Delong, adiunkt w Zakładzie Metod Probabilistycznych w Instytucie Ekonometrii w Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, został wyróżniony w konkursie "Polityki".

Konkurs o Nagrodę Przewodniczącego KNF
(21 X 2013 r.)
Dr Michał Konopczak, adiunkt w Instytucie Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich w Kolegium Gospodarki Światowej SGH, został laureatem II edycji Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego. Pracę pt. "Ocena ryzyka kredytowego Polski metodą roszczeń warunkowych" napisał pod kierunkiem naukowym dr. hab. Zenona Marciniaka, prof. SGH, z Kolegium Gospodarki Światowej SGH.

Dr Katarzyna Pisarska laureatką stypendium MNiSW
(2 X 2013 r.)
Dr Katarzyna Pisarska, adiunkt w Katedrze Administracji Publicznej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, jest w gronie laureatów stypendiów dla młodych wybitnych naukowców przyznawanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Trzyletnie stypendium w wysokości ponad 4 tys. zł miesięcznie otrzyma 137 najlepszych badaczy w wieku do 35 lat.  

Stypendyści Fulbright
(VIII-X 2013 r.)
Stypendium Fulbrighta dla prof. Jacka Mirońskiego oraz dr Elizy Chilimoniuk-Przeździeckiej.

Nagroda Banku Handlowego dla dr. hab. Jakuba Growca

(25 VII 2013 r.)
Dr hab. Jakub Growiec, autor książki „Zagregowana funkcja produkcji w ekonomii wzrostu gospodarczego i konwergencji”, został laureatem XIX edycji Nagrody Banku Handlowego w Warszawie S.A. za szczególny wkład w rozwój nauki w sferze ekonomii i finansów. Autor w swoich badaniach naukowych koncentruje się na problematyce wzrostu gospodarczego, postępu technicznego oraz różnic w tym zakresie między poszczególnymi krajami.
 
 
 

 Studenci, rok 2017

 

Praca magisterska nagrodzona w konkursie Urzędu Patentowego
(12 XII 2017)
Praca magisterska Niny Jankowskiej „Zarządzenie własnością intelektualną w przedsiębiorstwach zaawansowanych technologicznie na przykładzie firmy BASF”, napisana pod kierunkiem pani prof. Magdaleny Mikołajek-Gocejny z Instytutu Zarządzania Wartością KNoP SGH, otrzymała nagrodę Konfederacji Lewiatan w XV edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnych zorganizowanego przez Urząd Patentowy RP.

Nagrody w konkursie IPMA Project Master
(21 XI 2017)
IPMA International Project Management Association jest światową organizacją profesjonalistów zarządzania projektami. Ogłoszenie wyników konkursu IPMA Project Master 2017 miało miejsce w trakcie dorocznego seminarium PM Edukacja 2017 towarzyszącego konferencji „Ludzie sukcesu. 20 lat budowania kompetencji w Project Management”.

Prace absolwentów SGH nagrodzone w konkursie Verba Veritatis
(21 XI 2017)
W 12. edycji konkursu na prace licencjackie, magisterskie i rozprawy doktorskie poruszające zagadnienia etyki biznesu, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego dwie nagrody zdobyli absolwenci SGH. III miejsce w kategorii licencjatów zajął Filip Żotkiewicz, a I miejsce w kategorii prac magisterskich zdobył mgr Jarosław Fudecki. Wyróżnienie dla SGH za zgłoszenie do konkursu aż 28 prac w latach 2005–2017 odebrał rektor prof. Marek Rocki.

Studenci SGH w czołówce Google Online Marketing Challenge
(31 VIII 2017)
Trzy zespoły studenckie z SGH zdobyły tytuł półfinalistów w konkursie Google Online Marketing Challenge.

Sukcesy Zespółu Pieśni i Tańca SGH w Armenii​
(20 VII 2017)
Na międzynarodowym festiwalu Happy Planet w Armenii Zespół Pieśni i Tańca SGH zdobył grand prix w kategorii „taniec” oraz pierwsze miejsce w kategorii „taniec, grupa 16+”.

SKN Ekonometrii SGH w finale gry ekonometrycznej
(5–7 IV 2017)
W tym roku członkowie koła naukowego SKN Ekonometrii, pod opieką naukową dr. Andrzeja Torója z Instytutu Ekonometrii SGH: Justyna Klejdysz, Tomasz Zatoń (studenci), Arkadiusz Kotuła i Piotr Dybka (doktoranci) po raz kolejny znaleźli się w czołowej, finałowej dziesiątce.

II miejsce naszych studentów w debatach oksfordzkich
(14 V 2017)
14 maja na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyła się pierwsza debata finałowa Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich.

Podatki są proste jak drut – nagroda dla studenta SGH
(11 V 2017)
II miejsce zajął Piotr Dryś za pracą pt. „Zarządzanie ryzykiem podatkowym w działalności gospodarczej a tax complia. c~e”. Promotorem pracy był prof. Aleksander Werner.

Przełajowcy mistrzami Warszawy i medalistami AMP
(26 III 2017)
Nasi zawodnicy odnieśli historyczny sukces podczas Akademickich Mistrzostw Polski. Zarówno asi zawodnicy odnieśli historyczny sukces podczas Akademickich Mistrzostw Polski. Zarówno panie jak i panowie stanęli na podium w klasyfikacji uczelni społeczno – przyrodniczych, zajmując odpowiednio drugie i trzecie miejsce. 

Młodzi analitycy zwycieżyli w prestiżowym konkursie
(15 III 2017)
15 marca odbył się lokalny finał (czyli finał Polski) konkursu CFA Institute Research Challenge. Pierwsze miejsce zajął zespół z SGH w składzie Jan Mysłowski, Jan Nalbert, Grzegorz Rostkowski, Marta Krześlak i Piotr Raczkowiak.

 

 Studenci, rok 2016

 

Absolwentka SGH zwyciężczynią konkursu „Teraz Polska”
(8 XII 2016)
Praca magisterska Katarzyny Matyjanko napisana pod kierunkiem prof. Romana Sobieckiego, dziekana KNoP zdobyła nagrodę główną I stopnia oraz nagrodę specjalną Agencji Rynku Rolnego w X edycji Konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój”.

Złoto dla Chóru SGH
(22 i 23 X 2016)
Chór SGH brał udział w I Międzynarodowym Konkursie Chóralnym Cantu Gaudeamus w Białymstoku, z którego wrócił z dwiema nagrodami.

Sukces ZWiADu w konkursie dot. modelowanie preferencji
(23 IX 2016)
Drużyna Discreetly Charming Econometricians złożona w dużej mierze z osób związanych z Zakładem Wspomagania i Analizy Decyzji wygrała konkurs zorganizowany przez International Academy of Health Preference Research (z grantu finansowanego przez EuroQol Research Foundation).​

Anna Maliszewska studentka SGH wystartowała w Igrzyskach Olimpijskich w Rio
(18–19 VIII 2016)
Anna Maliszewska zajęła 19. miejsce w pięcioboju nowoczesnym.

Studentki SGH wygrały konkurs L'Oreal Brandstorm 2016
(04 VII 2016)
Tine Schlaak, Franziska Sarrazin oraz Angelika Kim – uczestniczki magisterskiego programu podwójnego dyplomu SGH i Technische Universität Berlin – wygrały tegoroczną edycję konkursu L'Oréal Brandstorm. Ich projekt był nowatorską – jak podkreślało jury w uzasadnieniu – propozycją marketingowej i sprzedażowej strategii dla jednej z marek koncernu.

Anna Warakomska medalistką Akademickich Mistrzostw Świata
(9–15 IV 2016)
Anna Warakomska, studentka SGH, zdobyła dla Polski brązowy medal Akademickich Mistrzostw Świata w Szachach

Studenci SGH zwycięzcami konkursu EY Financial Challenger
(8 IV 2016)
Zwycięzcy dwunastej edycji pokonali ponad 550 zespołów. EY Financial Challenger organizowany jest już od ponad dekady z myślą o studentach zainteresowanych tematyką corporate finance - w szczególności zagadnieniami wyceny przedsiębiorstw oraz procesów fuzji i przejęć.

Kolejne sukcesy zawodników SGH
(12 III 2016)
Medalowe pozycje na Akademickich Mistrzostwach Warszawy i Mazowsza w Biegach Przełajowych.​

Akademickie Mistrzostwa Polski
(15–17 I 2016)
Medale studentów SGH na Akademickich Mistrzostwach Polski w Szachach

 

 studenci, rok 2015

 

Nagroda dla magistrantki prof. Małgorzaty Zalewskiej
(14 XII 2015)
Praca magisterska Pani Magdaleny Kozińskiej, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Zaleskiej zdobyła nagrodę Fundacji PZU w IX edycji Konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój” za najlepszą pracę magisterską dotyczącą konkurencyjności Polski.

Nagrody Prezesa NBP
(19 XI 2015)
Dwóch absolwentów Szkoły Głównej Handlowej znalazło się wśród laureatów Konkursu o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych (VIII edycja).

Medale studentów SGH na Varsaviadzie 2015
(10-11 XI 2015)
Tradycyjnie 10–11 listopada 2015 r. na obiektach AWF Warszawa odbyła się 52. Varsoviada – Igrzyska Studentów Pierwszego Roku. Studenci SGH na tegorocznej Varsaviadzie zdobyli 7 medali, biorąc udział w 5 dyscyplinach.

Dwie prace z SGH nagrodzone w konkursie Project Master
(27 X 2015)
W konkursie PROJECT MASTER na najlepszą pracę z zakresu zarządzania projektami organizowanym przez International Project Management Association Polska nagrody uzyskały dwie prace wykonane w SGH.

I nagroda dla Sandry Włodarczyk za pracę magisterską
(15 X 2015)
Podczas uroczystości zakończenia III edycji programu „Zrób dyplom z Heat-Tech Center” oraz pierwszej edycji nowego programu „Wakacyjny staż w Heat-Tech Center” zostały wręczone nagrody za najlepsze prace dyplomowe wybrane przez komisję złożoną z przedstawicieli Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej oraz pracowników Heat-Tech Center.

Nagroda za pracę magisterską dla Joanny Kupczak
(13 X 2015)
Akademicka Fundacja Rachunkowości i Audytu im. dr Piotra Rojka we współpracy z Krajową Izbą Biegłych Rewidentów pod patronatem Ministerstwa Finansów przyznała po raz pierwszy nagrodę za najlepszą pracę magisterską z rewizji finansowej.  

Nagrody Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej
(6 X 2015)
Nagrody III stopnia odebrali Robert Marczyński i Łukasz Srok

Wyróżnienie w konkursie MSZ na najlepsze prace magisterskie
(13 VII 2015)
Nagrodę odebrała mgr Paulina Korfanty

Nagroda w konkursie Twoja Perspektywa
(7 VII 2015)
III miejsce dla Macieja Dąbka i Mikołaja Skubiny

Wyróżnienie dla dr Anny Nowak-Czarnockiej
(1 VII 2015)
Konkurs firmy StatSoft Polska we współpracy z Dell Software Management Group.

Pierwsze miejsce SGH w rankingu GMC Academics
(24 VI 2015)
GMC to największy w Polsce i na świecie konkurs z zakresu zarządzania strategicznego, oparty na zaawansowanej komputerowej symulacji biznesowej.

Konkurs „Młody Ekonomista” Towarzystwa Ekonomistów Polskich
(19 VI 2015)
Pierwsze miejsce zajął student Tomasz Dróżdż.

Konkurs Rzecznika Ubezpieczonych
(1 VI 2015)
Wyróżnienie dla dwóch prac dyplomowych z SGH.

Złoto dla sprinterek z SGH
(26 V 2015)
Złoty medal w sztafecie 4x400m.

Sukces Chóru SGH w Holandii
(20 V 2015)
Najlepsi na festiwalu CantaRode 2015

Złoto dla tenisistów stołowych
(20 V 2015)
Obronili tytuł na AMP w Gdańsku.

L'Oreal Brandstorm
(14 V 2015)
Studenci SGH awansowali do finału

Konkurs na najlepszą pracę magisterską i licencjacką z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych Unii Europejskiej  
(8 IV 2015)
II miejsce dla Joanny Ornoch za pracę licencjacką

Henkel Innovation Challenge 2015
(19 III 2015)
Studenci SGH triumfują w krajowym finale

International Real Estate Challenge 2015
(17 III 2015)
Student SGH w zwycięskim zespole

Konkurs Polskiego Stowarzyszenia Skarbników Korporacyjnych
(13 II 2015)
I nagroda i wyróżnienie dla studentów SGH

Konkurs UOKiK
(2 II 2015)
II nagroda dla mgr. Tomasza Kwaśniewskiego, absolwenta SGH

Akademickie Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w futsalu
(17 I 2015)
Srebrny medal dla żeńskiej reprezentacji SGH, czwarte miejsce mężczyzn

Travellenge Case Competition
(7 I 2015)
III miejsce dla studentek SGH w konkursie momondo. I miejsce w finale krajowym

 

 Studenci, rok 2014

 

G20 Global Business Challenge
(10 X 2014 r.)
Nasi studenci w finale konkursu w Australii zajęli II miejsce.

Global Investment Banking Valuation Olympiad
(7 IX 2014 r.)
Drugie miejsce zespołu studentów SGH

Zespół SGH z tytułem Global Winner w konkursie Google
(23 VIII 2014 r.)
Więcej informacji

Wyniki egzaminów CIMA
(6 VIII 2014.)
Joanna Wawryszuk zanotowała drugi na świecie wynik.

Konkurs Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
(15 VII 2014 r.)
Nagrody i wyróżnienia dla prac dyplomowych nadesłanych z SGH na 45. edycję konkursu.

Global Investment Banking Valuation Olympiad
(14 VII 2014 r.)
Studenci SGH awansowali do ścisłego finału Global Investment Banking Valuation Olympiad, organizowanego przez londyńskie Global Banking Training i Greensea Capital.

Konkurs „Grasz o staż”
(25 VI 2014 r.)
11 studentów SGH wśród laureatów 19. edycji konkursu

Liga Akademicka Banrisk
(13 VI 2014 r.)
Zespół z SGH najlepszy po dwóch sezonach.

Akademickie Mistrzostwa Polski w Żeglarstwie
(6 VI 2014 r.)
Drużynowe złoto dla naszych żeglarzy

Akademickie Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza
(25 V 2014 r.)
17 medali naszych lekkoatletów

Konkurs podatkowy Tax'n'You KPMG
(23 V 2014 r.)
Tomasz Chajdas - III miejsce

Konkurs Rzecznika Ubezpieczonych
(13 V 2014 r.)
Nagrody za najlepsze prace z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych.

Światowi Mistrzowie Negocjacji
(12 IV 2014 r.)
Patrycja Marton, Bartosz Dominikowski i Marcin Luziński wygrali The Negotiation Challenge 2014.

Nasi studenci najlepiej w Polsce zdają egzaminy ACCA
(9 IV 2014 r.)
Troje studentów zanotowało najlepsze wyniki w kraju, a jeden z nich - 10. wynik na świecie.

Stypendia Fundacji im. Lesława Pagi
(7 IV 2014 r.)
4 z 9 projektów studenckich z SGH nagrodzonych stypendiami.

Medale dla naszych biegaczy przełajowych
(6 IV 2014 r.)
Zdobyli trzy medale na AMP. Łącznie sezon biegów przełajowych skończyli z siedmioma krążkami.

Wygrali staż w Dolinie Krzemowej
(3 IV 2014 r.)
Gabriela Strój i Maciej Knapik wygrali konkurs „Zainspiruj się z BCG”, w którym główną nagrodą jest wyjazd na staż do SIlicon Valley.

Global Management Challenge
(31 III 2014 r.)
Mateusz Matuszewski oraz Przemysław Przybyszewski jako zespół MDSP zwyciężyli w 14. edycji konkurs Global Managament Challenge.

Henkel Innovation Challenge
(17 III 2014 r.)
Karolina Trofiniak i Karolina Jartych jako zespół K2 wygrały polski finał konkursu Henkel.

KPMG International Case Competition 2014
(14 II 2014 r.)
Zespół naszych studentów wygrał krajowy finał konkursu. Awansowali do finału światowego w Brazylii.

Nagrody w konkursie PZU Wiedzą Pisane
(10 II 2014 r.)
Nagroda główna dla Jolanty Mamczarz, wyróżnienie dla Hanny Łukaszewskiej.

EYe on Tax 2013-2014
(17 I 2014 r.)
II miejsce w konkursie firmy EY dla studentów SGH.

International Real Estate Challenge 2014
(15 I 2014 r.)
Karolina Wójcik - jedyna Polka wśród zwycięzców IREC 2014

Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP
(13 I 2014 r.)
I nagroda VI edycji konkursu dla mgr Joanny Mąkosy. Trzy wyróżnienia dla absolwentów SGH.

Nagroda GIODO dla doktorantki SGH
(9 I 2014 r.)
Nagroda Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dla mgr Edyty Kocyk w ramach XIX Forum Teleinformatyki

 

 Studenci, rok 2013

 

Pierwsza nagroda i dwa wyróżnienia w konkursie IZFiA
(23 XII 2013 r.)
Pierwsza nagroda dla mgr Agnieszki Ciastoń. Dwa wyróżnienia także dla absolwentów SGH


Wyróżnienie MNiSW dla SKN Negocjator
(5 XII 2013 r.)
SKN Negocjator z SGH otrzymał wyróżnienie za organizację Warsaw Negotiation Round w konkursie "StRuNa"


Konkurs Polskiej Izby Ubezpieczeń
(3 XII 2013 r.)
Daniel Sobiecki zajął drugie miejsce w Konkursie Polskiej Izby Ubezpieczeń im. Leona Kozickiego na najlepsze prace dyplomowe za pracę dyplomową pt. „Modelowanie składki za ubezpieczenie komunikacyjne OC”.


Studenci SGH znów najlepsi w biegach przełajowych
(3 XII 2013 r.)
Więcej informacji o sukcesach naszych biegaczy


Nagrody w konkursie "Teraz Polska Promocja"
(27 XI 2013 r.)
Mgr Piotr Szczepaniak i mgr Katarzyna Groblewska zdobyli kolejno II i III nagrodę główną w VII edycji konkursu „Teraz Polska”.


Biegacze SGH najlepsi podczas 50. Varsoviady
(11 XI 2013 r.)
Sukcesy w biegach przełajowych podczas Akademickich Mistrzostw Warszawy i Mazowsza


Drugie miejsce absolwentów SGH w konkursie Banku Światowego
(8 XI 2013 r.)
W skład zespołu weszli Aleksandra Iwulska i Kamil Pruchnik. Zaprojektowali kampanię dla dotkniętego trzęsieniem ziemi miasta w Peru.


Absolwentka SGH wygrała konkurs dla startupów
(30 X 2013 r.)
Patrycja Leszek, absolwentka kierunku zarządzanie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie została zespołową laureatką konkurs na najlepszy pomysł studenckiego biznesu. 


Wyróżnienie w konkursie Verba Veritatis
(21 X 2013 r.)
Anna Para, absolwentka kierunków międzynarodowe stosunki Gospodarcze oraz zarządzanie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, zdobyła wyróżnienie dla swojej pracy dyplomowej w VIII edycji konkursu Verba Veritatis na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu. Pracę pt. "Modele wdrażania społecznej odpowiedzialności biznesu na przykładzie wybranych przedsiębiorstw działających w Polsce” napisała pod kierunkiem dr Ewy Jastrzębskiej z Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH. Mgr Anna Para obroniła pracę magisterską w kwietniu 2013 r., a obecnie jest doktorantką w SGH.


Wyróżnienia w konkursie
„Złote Pióro Polskiego Związku Faktorów 2013”
  
(19 IX 2013 r.)
W konkursie „Złote Pióro Polskiego Związku Faktorów” edycji 2013 roku w kategorii prace licencjackie wyróżniono dwie prace studentek SGH:

  • Magdaleny Tyśkiewicz, pt. „Bilansowe aspekty faktoringu”, promotorem pracy jest dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol  z Instytutu Finansów (KZiF SGH),
  • Hanny Skowrońskiej, pt. „Faktoring jako narzędzie łagodzenia zatorów płatniczych”, promotorem pracy jest dr Piotr Russel z Instytutu Finansów (KZiF SGH).
 
 

 kontakt