Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Dziekan prof. dr hab. Marta Juchnowicz

 

marta_juchnowicz.jpg

Dziekan Studium Magisterskiego
prof. dr hab. Marta Juchnowicz

 Wykształcenie i kariera zawodowa

 • Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
 • Zatrudniona w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (d. SGPiS) od stanowiska stażysty asystenta (IX 1971) do chwili obecnej. Wykłada na wszystkich typach studiów, ma doświadczenie w prowadzeniu studiów doktoranckich i studiów podyplomowych, wypromowała 17 doktorów (cztery otwarte przewody).


Specjalizacja:

zarządzanie kapitałem ludzkim, szczególnie kształtowanie zaangażowania pracowników.

 

Funkcje i godności:
 • Dyrektor Instytutu Kapitału Ludzkiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie,
 • Redaktor naczelna czasopisma „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów",
 • Opiekun kierunku Zarządzanie w SGH,
 • Członek prezydium Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, przewodnicząca komisji konkursowej KNoPiPS PAN na najlepsze prace naukowe ze specjalności polityka społeczna, rynek pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • Konsultant-profesor w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie,
 • Członek Krajowej Rady Przedsiębiorczości przy Ministrze Gospodarki, Centralnego Zespołu ds. Wartościowania Najwyższych Stanowisk w Służbie Cywilnej w KPRM, Rady Programowej Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, prezes Fundacji Rozwoju Kapitału Ludzkiego.
 • Pełniła różnorodne funkcje zarządcze w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, m.in.: dziekan Studium Licencjackiego, prodziekan SL, członek Senatu / dwie kadencje/, stworzenie oraz pełnienie przez okres pięciu lat funkcji dyrektora Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego SGH, dyrektor Centrum Pedagogicznego SGH, kierownik Studium Doktoranckiego, kierownik Studiów Podyplomowych, członek Uczelnianej Komisji Wyborczej.

 

Najważniejsze publikacje

Jest autorką i współautorką ponad 200 publikacji, w tym 27 książek, np.:.

 • „Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim z perspektywy interesariuszy”, red. nauk. M. Juchnowicz, PWE, Warszawa 2016,
 • „Satysfakcja z pracy czynnikiem kreującym kapitał ludzki.” PWE, Warszawa 2014, „Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy –narzędzia – aplikacje”, red. nauk. M. Juchnowicz, PWE, Warszawa 2014,
 • „Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania”, PWE, Warszawa 2012.

 

Nagrody i wyróżnienia

Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal im. W. Szuberta, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Wielokrotne nagrody: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego II stopnia, Rektora SGH I stopnia indywidualne i zespołowe oraz Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych i Wdrożeń.