Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
logo do druku
 
UCZELNIA SGH
Polska Grupa Emerytalna SGH – Polish Pension Group SGH : dr Joanna Rutecka-Góra
Polska Grupa Emerytalna SGH – Polish Pension Group SGH
 

 Profil badawczy

 

Doktor nauk ekonomicznych (2010), absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość (2002). Adiunkt w Zakładzie Demografii Instytutu Statystyki i Demografii​ w Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, w latach 2002-2013 pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Ubezpieczenia Społecznego w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH.

Zajmuje się ubezpieczeniami, zarówno społecznymi, jak i gospodarczymi, zagadnieniami oszczędzania i edukacją finansową oraz problematyką funkcjonowania systemów zabezpieczenia emerytalnego. Autorka i współautorka publikacji z zakresu ubezpieczeń, zabezpieczenia społecznego i systemów emerytalnych, które wyróżnia konsumenckie spojrzenie na funkcjonowanie rynków ubezpieczeniowych i finansowych.

 
Redaktor naczelny czasopisma naukowego "Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych", a wcześniej zastępca redaktora naczelnego "Rozpraw Ubezpieczeniowych". Współpracowała z Rzecznikiem Ubezpieczonych, Rzecznikiem Finansowym oraz Izbą Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych (IGTE) w zakresie funkcjonowania  zabezpieczenia emerytalnego. Współpracuje także z Better Finance (dawniej EuroFinUse).

W 2011 r. otrzymała wyróżnienie Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka w kategorii Debiut Ubezpieczeniowy Roku a Jej rozprawa doktorska pt. Zakres redystrybucji dochodowej w ubezpieczeniowym systemie emerytalnym zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie na najlepsze prace doktorskie organizowanym przez Rzecznika Ubezpieczonych, "Gazetę Ubezpieczeniową" i Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej.

Członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej (PTPS) i Europejskiej Sieci ds. Badań nad Dodatkowym Zabezpieczeniem Emerytalnym (European Network for Research on Supplementary Pensions, ENRSP). Członek-założyciel Polskiej Grupy Emerytalnej SGH (PPG-SGH) i Oddziału Północno-Wschodniego Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego (PSUS).
 
 
 

 dr Joanna Rutecka-Góra