Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
logo do druku
 
UCZELNIA SGH
Polska Grupa Emerytalna SGH – Polish Pension Group SGH : Program
Polska Grupa Emerytalna SGH – Polish Pension Group SGH
 

 Program KEF 2019

 
 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

Aula I, Budynek C (Al. Niepodległości 128) 

 


17 września 2019 r.:

08.30 – 09.30    Rejestracja

09.30 – 09.45    Powitanie i rozpoczęcie konferencji

09.45 – 10.45    Wystąpienia wprowadzające

prof. John A. Turner, Pension Policy Center (USA) - Mental Accounting, Fiscal Accounting or Pensions as Piggy Banks?​

dr hab., prof. SGH Agnieszka Alińska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Współczesny system finansowy w kontekście zmian społecznych i demograficznych

10.45 – 11.15    Przerwa kawowa

​11.15 – 12.45    Sesja I: Wiedza finansowa i inkluzja finansowa: diagnoza – moderacja: dr Ewa Cichowicz

dr hab., prof. AFM Dariusz Fatuła, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego - Przesłanki wykluczenia płatniczego w grupie studentów i osób 45+

dr hab., prof. SGH Ewa Wierzbicka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Bezpieczeństwo finansowe pokolenia silver w Polsce, klientów instytucji finansowych

dr Sonia Buchholtz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Zjawisko joint retirement w Polsce i jego konsekwencje dla edukacji finansowej

Ewelina Wąsik, Maciej Olszewski, Uniwersytet Szczeciński - Badanie świadomości finansowej studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

dr Łukasz Kurowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Znajomość zasad gwarantowania depozytów a skłonność do runu na banki​

Dyskusja (15 min)


12.45 – 13:30    Lunch

​13.30 – 15.00    Sesja II: Instytucje publiczne na rzecz edukacji finansowej – moderacja: dr Agnieszka K. Nowak

Krzysztof Grad, Ministerstwo Finansów - Działania Ministerstwa Finansów na rzecz edukacji finansowej

Paweł Zagajzastępca Rzecznika Finansowego, członek Rady Funduszu Edukacji Finansowej - Wyzwania związane z organizacją i działalnością Funduszu Edukacji Finansowej z perspektywy Rzecznika Finansowego

dr Dorota Bednarska-Olejniczak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - Znaczenie edukacji finansowej w realizowaniu koncepcji społecznej odpowiedzialności banku centralnego - przykład Narodowego Banku Polskiego

dr Ewa Cichowicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Miejsce banków centralnych w procesie inkluzji finansowej jednostek

dr Milena HadryanUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Jak pisać zrozumiałe i przejrzyste teksty umów dla produktów emerytalnych. Wnioski z analizy  projektowej

Dyskusja (15 min)

15.00 – 15.30    Przerwa kawowa

15.30 – 17.00    Sesja III:  Wiedza a decyzje finansowe – moderacja: dr hab., prof. SGH Agnieszka Chłoń-Domińczak

dr Joanna Rutecka-Góra, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, dr Kamila Bielawska, Uniwersytet Gdański -Efektywność indywidualnych produktów emerytalnych w Polsce

dr Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - Zrozumiałość, przejrzystość i efektywność produktów emerytalnych – analiza zależności

dr Sebastian Jakubowski, Uniwersytet Wrocławski - Gromadzenie środków w PPK

dr Marcin Wojewódka, Instytut Emerytalny sp. z o.o. - Pracownicze Plany Kapitałowe z punktu widzenia pracodawców. Szansa czy miraż.

Łukasz Chyla, Uniwersytet Jagielloński - Próba znalezienia równowagi między potrzebami emitentów i inwestorów w perspektywie najnowszych regulacji w UE i USA

Dyskusja (15 min)

17.00               Podsumowanie obrad i zakończenie konferencji


 

O Konferencji

Rada Programowa

Komitet Organizacyjny

REJESTRACJA​

Terminy i Opłaty

Publikacja

Kontakt

   
 
 

 Patronat honorowy

 
J.M. Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 
RF_logo.jpg

 
 

 Patronat medialny

 

JoIN-logo.jpg