Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
logo do druku
 
UCZELNIA SGH
Polska Grupa Emerytalna SGH – Polish Pension Group SGH : Joanna Rutecka-Góra – projekty badawcze
Polska Grupa Emerytalna SGH – Polish Pension Group SGH
 

 Projekty badawcze

 
 • Zrozumiałość, przejrzystość i efektywność indywidualnych produktów emerytalnych (2017-2019), kierownik projektu, źródło finansowania: NCN, grant nr 2016/21/D/HS5/03905)  
 • Świadomość emerytalna i asymetria informacyjna na rynku dodatkowych produktów emerytalnych w Polsce (2017-2018), kierownik projektu, źródło finansowania: środki MNiSW na badania statutowe (nr badania KAE/S17/01/17)
 • Potrzeby, możliwości i problemy ewaluacji dodatkowych planów emerytalnych z punktu widzenia indywidualnego odbiorcy (2016-2017), kierownik projektu, źródło finansowania: środki MNiSW na badania statutowe (nr badania KAE/S16/15/16)
 • Pension Savings: The Real Return. 2016 Edition (2016), wykonawca, źródło finansowania: Better Finance i Komisja Europejska
 • Income adequacy, redistribution and efficiency in pension systems. Comparative analysis with the application of quantitative methods (2014-2016), główny wykonawca, źródło finansowania: NCN, grant nr DEC-2013/09/B/HS4/01516
 • Podział ryzyka i zakres gwarancji w dodatkowych planach emerytalnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (2015-2016), kierownik projektu, źródło finansowania: środki MNiSW na badania statutowe (nr badania KAE/S15/27/15)
 • Pension Savings: The Real Return. 2015 Edition (2015), wykonawca, źródło finansowania: Better Finance i Komisja Europejska
 • Świadczenia emerytalne a zaspokojenie zmieniających się potrzeb w okresie dezaktywizacji zawodowej – analiza adekwatności stosowanych rozwiązań  (2014-2015), kierownik projektu, źrodło finansowania: środki MNiSW na badania statutowe (nr badania KAE/S14/12/15)
 • Pension Savings: The Real Return. 2014 Edition (2014), wykonawna, źródło finansowania: Better Finance i Komisja Europejska
 • Ewolucja pracowniczego zabezpieczenia emerytalnego w świetle przemian demograficznych oraz załamania na rynkach finansowych – tendencje zmian i główne wyzwania (2013), kierownik projektu, źródło finansowania: środki MNiSW na badania młodych naukowców (nr badania 02/BMN/0001/13) 
 • Konstrukcja systemów emerytalnych a powszechność uczestnictwa w dodatkowym zabezpieczeniu emerytalnym (2012), kierownik projektu, źródło finansowania: środki MNiSW na badania młodych naukowców (nr badania 02/BMN/0007/12) 
 • Kryzys emerytalny: przyczyny i możliwości przeciwdziałania. (2012), wykonawca projektu, żródło finansowania: grant Rektora SGH w ramach środków MNiSW na finansowanie badań naukowych (nr grantu: 89/E/02/12)
 • Państwowe fundusze majątkowe w finansowaniu systemu zabezpieczenia emerytalnego (2011-2012), kierownik projektu, źródło finansowania: środki MNiSW na badania młodych naukowców (nr badania 02/BMN/0006/11)
 • Społecznie Odpowiedzialna Uczelnia (2009-2011), wykonawca (grupa robocza „Polityka Społeczna”), Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, źródło finansowania: POKL, Priorytet IV. Szkolnictwo Wyższe i Nauka, Działanie 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym 
 • Druga fala reform emerytalnych w świetle zmodyfikowanej wielofilarowej koncepcji Banku Światowego (2010), kierownik projektu, źródło finansowania: środki MNiSW na badania własne naukowców (nr badania 02/E/0013/10) 
 • Wpływ redystrybucji na wysokość świadczeń z polskiego bazowego systemu emerytalnego z zdefiniowanej składce (2009), kierownik projektu, źródło finansowania: środki MNiSW na badania własne naukowców (nr badania 02/E/0014/09) 
 • Redystrybucja dochodów w polskim systemie emerytalnym (2008), kierownik projektu, źródło finansowania: środki MNiSW na badania własne naukowców (nr badania 02/E/0027/08) 
 • Znaczenie i zakres redystrybucji dochodowej w systemie emerytalnym (2007), kierownik projektu, źródło finansowania: środki MNiSW na badania własne naukowców (nr badania 02/E/0024/07)    
 • Badanie świadomości i przezorności ubezpieczeniowej Polaków, cykl badań naukowych pod kier. prof. dra hab. Tadeusza Szumlicza realizowanych przez pracowników Katedry Ubezpieczenia Społecznego w latach 2002-2007, źródło finansowania: środki MNiSW na badania statutowe
 
 
 

 dr Joanna Rutecka-Góra