Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
logo do druku
 
UCZELNIA SGH
Polska Grupa Emerytalna SGH – Polish Pension Group SGH : dr hab. Iga Magda - Dydaktyka
Polska Grupa Emerytalna SGH – Polish Pension Group SGH
 

 Oferta Dydaktyczna

 
 • 121090-0154 Ekonomia zdrowia
 • 110551-1186 Economic and Social Policy
 • 222110-1186 Ekonomia pracy​
 • 222111-1186 Labour economics
 • 110461-1186 Macroeconomics I
 • 110460-1186 Makroekonomia I
 • 236050-1186 Analiza danych o rynku pracy z wykorzystaniem pakietu Stata
Oferta seminariów:
 • seminarium licencjackie (191251-1186)
 • seminarium magisterskie (291251-1186)


Tematyka prac dyplomowych:
 • instytucje rynku pracy
 • polityka rynku pracy
 • polityka społeczno, polityka rodzinna
 • nierówności społeczne  
 • luka płacowa kobiet i mężczyzn
 
 
 
 

 dr hab. Iga Magda