Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
logo do druku
 
UCZELNIA SGH
Polska Grupa Emerytalna SGH – Polish Pension Group SGH : dr Ewa Gałecka-Burdziak - Projekty badawcze
Polska Grupa Emerytalna SGH – Polish Pension Group SGH
 

 Projekty badawcze

 
  • Cykliczność zmian aktywności zawodowej ludności. Analiza efektów dodatkowych/zniechęconych pracowników, Narodowe Centrum Nauki, UMO-2016/21/D/HS4/02808, kierownik projektu​
  • Data spatial aggregation in labour market matching - CERGE-EI Foundation (realizowanowy wspólnie z dr Elżbietą Antczak i drem Robertem Paterem) - kierownik projektu
  • Znaczenie przepływów pracowników pomiędzy zasobami na rynku pracy - projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Preludium - kierownik projektu, umowa nr: UMO-2012/05/N/HS4/00194
 
 
 

 dr Ewa Gałecka-Burdziak