Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
logo do druku
 
UCZELNIA SGH
Polska Grupa Emerytalna SGH – Polish Pension Group SGH : dr Anna Ruzik-Sierdzińska - Publikacje
Polska Grupa Emerytalna SGH – Polish Pension Group SGH
 

 Wybrane publikacje

 

Did the Transition to a Market Economy and EU Membership have an Impact on Active Ageing Policy in Poland?, współautorzy: J. Perek-Białas, K. Turek, [w:] Ervik R., T.S. Linden (red.), The Making Of Ageing Policy. Theory and Practice in Europe, Edward Elgar 2013.

Sytuacja osób starszych na rynku pracy w Polsce w latach 2008-2010, współautorka
I. Magda, Ekonomista nr 5/2012, str. 629-644.

The Effects of Multiple Institutional Changes – The Case of Retirement Decisions in Poland, współautor G. Kula, [w:] Polish Law&Economics Yearbook, Vol. 2 (2011) red. J. Bełdowski, K. Metelska-Szaniawska, L. Visscher, C.H.Beck Warszawa, str. 49-58.

Szanse i bariery aktywizacji zawodowej osób chronicznie bezrobotnych, współautorzy
A. Karwacki, P. Kubicki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2010.

The Gender Pay Gap in Informal Employment in Poland, współautorka M. Rokicka, CASE Network Studies and Analyses No 406, Warszawa 2010.

Retirement Decisions as a Function of Socio-Economic Factors in Central and Eastern European Countries, ENEPRI Research Report No. 52/ marzec 2008. 

Dezaktywizacja w wieku przedemerytalnym a kwalifikacje, [w:] Edukacja dla pracy. Raport o Rozwoju Społecznym, UNDP, Warszawa, 2007 – współautorka części.

Minimalne wynagrodzenie – analiza wpływu na zatrudnienie w Polsce, Polityka Społeczna
nr 1/2007, str. 5-9.

Active ageing policies in the Czech Republic and Poland, współautorki J. Perek-Białas, L. Vidovićová, International Social Science Journal 58 (190), 2006, str. 559–570.

Social protection and the life course, co-author of the chapter, in: Nimwegen, N. i G. Beets (ed.) (2006), Social situation observatory; demography monitor 2005; demographic trends, socio-economic impacts and policy implications in the European Union. NIDI report nr. 72. Den Haag: NIDI, 2005.

 
 
 

 dr Anna Ruzik-Sierdzińska