Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
logo do druku
 
UCZELNIA SGH
Polska Grupa Emerytalna SGH – Polish Pension Group SGH : dr Anna Ruzik-Sierdzińska - Projekty badawcze
Polska Grupa Emerytalna SGH – Polish Pension Group SGH
 

 Projekty badawcze

 
  • NEUJOBS - Employment 2025: How will multiple transitions affect the European labour market, 2011-2015,  CASE, grant 266833 - 7. Program Ramowy UE
  • The Policy Ideas and Practice of Active Ageing, 2009-2013, SGH - Grant Research Council of Norway
  • Ryzyko ekonomiczne, decyzje o oszczędnościach i emeryturze w starzejących się społeczeństwach – empiryczna analiza porównawcza Polski i Niemiec - MNiSW nr 320/N-DFG/2008/0
  • Adequacy of Old-Age Income Maintenance in the EU, projekt SP21-CT- 2005-51374
  • Ubóstwo i wykluczenie społeczne oraz metody ich zwalczania - projekt PBZ-MIN-006/H02/2003
 
 
 
 

 dr Anna Ruzik-Sierdzińska