Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Polska Komisja Akredytacyjna (PKA)

 

Polska Komisja Akredytacyjna została utworzona pod nazwą Państwowa Komisja Akredytacyjna z 1 stycznia 2002 r. na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Obecną nazwę Komisja uzyskała na mocy ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Komisja swoją działalnością obejmuje wszystkie uczelnie działające na podstawie ustawy – Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Jest jedynym w Polsce organem działającym na rzecz jakości kształcenia o określonym ustawowo zadaniach i trybie pracy. Poddanie się ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej jest obligatoryjne a jej negatywna ocena zobowiązuje ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego do wydania decyzji o cofnięciu lub zawieszeniu uprawnienia do kształcenia na danym kierunku studiów i poziomie kształcenia.

W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie wyróżniającą ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej uzyskały kierunki:

  1. metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne – uchwała z 13.12.2007 r. i uchwała z 04.09.2014 r., 
  2. ekonomiczna analiza prawa (Erasmus Mundus) – uchwała z 17.10.2013 r., 
  3. finanse i rachunkowość – uchwała z 24.06.2010 r.

Ocenę pozytywną Polskiej Komisji Akredytacyjnej uzyskały kierunki:

  1. metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne – uchwała z 14.06.2007
  2. międzynarodowe stosunki gospodarcze – uchwała z 04.09.2014 r.
  3. finanse i rachunkowość – uchwała z 13.05.2010 r.
  4. ekonomia – uchwała z 08.09.2005 r. i 07.04.2011 r.
  5. zarządzanie – uchwała z 17.06.2004 r. i 13.05.2010 r.

    Więcej informacji: www.pka.edu.pl