Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Historyczne nazwy

 
Początki dzisiejszej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie sięgają 1906 roku, gdy August Zieliński uzyskał zgodę władz carskich na założenie Prywatnych Kursów Handlowych Męskich. W 1909 roku, po śmierci Augusta Zielińskiego, nastąpiła zmiana nazwy Prywatnych Kursów Handlowych Męskich na Wyższe Kursy Handlowe Męskie im. Augusta Zielińskiego.W październiku 1915 roku Wydział Oświecenia Komitetu Obywatelskiego uznał Wyższe Kursy Handlowe im. A. Zielińskiego za szkołę wyższą i przemianował na Wyższą Szkołę Handlową w Warszawie. 
Od tego czasu Uczelnia kilkakrotnie zmieniała nazwy. W latach 1933-1940 działała jako Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. W okresie drugiej wojny światowej tajne nauczanie prowadzone było w Miejskiej Szkole Handlowej, na Miejskich Kursach Handlowych i na Kursach Akademickich w Częstochowie.
 
Po drugiej wojnie, w 1945 roku wrócono do nazwy Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, ale już w 1949 roku zmieniono nazwę na Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie. Ponowna zmiana nazwy nastąpiła w 1991 roku na fali zmian ustrojowych. Po raz trzeci Uczelnia nosi nazwę Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 
Prezentujemy kolejne nazwy Szkoły i lata, w których one obowiązywały.
 • Prywatne Kursy Handlowe Męskie Augusta Zielińskiego (1906-1908)
 • Wyższe Kursy Handlowe im. Augusta Zielińskiego (1908-1915)
 • Wyższa Szkoła Handlowa w Warszawie (1915-1933)
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (1933-1940)
 • Kursy Gospodarcze (1940-1941)
 • Miejska Szkoła Handlowa (1941-1942)
 • I Miejska Szkoła Handlowa II stopnia (1942-1943)
 • Miejskie Kursy Handlowe (1943-1944)
 • Kursy Akademickie w Częstochowie (1944-1945)
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (1945-1949)
 • Szkoła Główna Planowania i Statystyki  w Warszawie (1949-1991)
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (od 1991)
 
 
Praca wykonana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015