Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Wdrożenie planu

 

Działalność SGH w ramach Strategii HRS4R:

 • Kodeks etyki - link
 • Mobilność naukowa i edukacyjna - link
 • Spotkania kierowane do nowych pracowników naukowych i doktorantów na temat możliwości upowszechniania, popularyzowania i promowania wyników B+R -link
 • Strona internetowa dedykowana mechanizmom pozyskiwania środków na działalność naukową - link

 

Baza ofert Euraxess.png

 Kodeks etyki.png

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Finansowanie badań naukowych.png

 

 

 

 

 

12.04.2019

W Gazecie SGH opublikowano wywiad z rektorem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie dr hab. Markiem Rockim, prof. SGH pt. Kompas dla całej wspólnoty oraz artykuł dr hab. Grzegorza Szulczewskiego, prof. SGH pt. Etyczna nawigacja dla pracowników SGH.

2 zdjęcia.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.02.2019

Spotkanie Zespołu ds. wdrożenia Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R

 Uczestnicy:

 1. Prof. dr hab. Piotr Błędowski – koordynator ds. wdrożenia Strategii
 2. Prof. SGH dr hab. Piotr Wachowiak – prorektor ds. nauki i zarządzania
 3. Mgr Beata Mierzejewska – z-ca kanclerza
 4. Mgr Anna Ulatowska – z-ca koordynatora ds. wdrażania strategii
 5. Mgr Edyta Brodowicz – sekretarz Zespołu ds. wdrożenia Strategii
 6. Dr Irmina Cisek-Cicirko – kierownik Działu Nauki
 7. Mgr Katarzyna Kacperczyk - dyrektor Centrum Programów Międzynarodowych
 8. Mgr Katarzyna Torchalska-Kasiak – Centrum Programów Międzynarodowych
 9. Mgr Monik Sobieska – p.o. kierownika Oficyny Wydawniczej

Cel:

Ocena stopnia wdrożenia działań zaplanowanych do końca czerwca 2019 r.

Agenda:

 1. Omówienie zaplanowanych działań.
 2. Ustalenie harmonogramu dalszych prac.

Ustalenia:

 1. Podsumowanie dotychczasowych działań:
 • A1: powiązane ze statutem SGH, który będzie uchwalony na przełomie kwietnia/maja 2019 r., wydłużenie czasu realizacji do września 2019 r.;
 • A2: zarządzenie w procesie legislacyjnym, realizacja zgodnie z harmonogramem;
 • A3: powiązane ze statutem SGH, wydłużenie czasu realizacji do czerwca 2019 r.;
 • A4: powiązane ze statutem SGH, realizacja zgodnie z harmonogramem;
 • A5: czekamy na zmiany w regulaminie DOiL;
 • A9: w realizacji, przewidywana aktualizacja do czerwca 2019 r.;
 • A12: powiązane z A5;
 • A13: w procesie, potrzebne szersze konsultacje, wydłużenie czasu realizacji do czerwca 2019 r.;
 • A14: Kodeks Etyki w druku;
 • A15: bez zmian;
 • A16: powstał projekt zarządzenia i procedur, trwają ostatnie prace, zgodnie z harmonogramem;
 • A18: zgodnie z harmonogramem;
 • A19: zgodnie z harmonogramem;
 • A20: zmiana zapisu: rzecznik praw akademickich na  rzecznik ds. etyki, wydłużenie czasu realizacji do czerwca 2019 r.;
 • A21: wydłużenie czasu realizacji do czerwca 2019 r;
 • A28: zrealizowano, trwają prace nad umieszczeniem na stronie www.

  2. Kolejne spotkanie w czerwcu 2019 r.
  3. Aktualizacja harmonogramu.

  

 

 

 

 

 

 

 

11.12.2018

Spotkanie Zespołu ds. wdrożenia Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R 

Uczestnicy:

 1. Koordynator ds. wdrażania strategii prof. dr hab. Piotr Błędowski,
 2. Zastępca koordynatora ds. wdrażania strategii mgr Anna Ulatowska
 3. Sekretarz mgr Edyta Brodowicz
  oraz przedstawiciele administracji SGH:
 4. Anna Żarkowska (Działu Finansowego);
 5. Monika Afrykańska (Dział Spraw Pracowniczych);
 6. Tomasz Hodyra (Dział BHP);
 7. Irmina Cisek-Cicirko (Dział Nauki);
 8. Lidia Tomaszewska (Dział Obsługi Projektów);
 9. Justyna Gać (Dział Obsługi Projektów);
 10. Małgorzata Hryciuk (Dział Organizacji Dydaktyki);
 11. Mariusz Strojny (Dział Przedsiębiorczości i Transferu Technologii)
 12. Łukasz Skrok (Kolegium Gospodarki Światowej).

Cel:

Ocena stopnia wdrożenia zaplanowanych działań w 2018 r.

Agenda:

 1. Przedstawienie Karty kontrolnej:
  - Opracowanie Strategii uczelni, w tym stosowania zasad HRS4R oraz polityki OTM-R (Prorektor ds. Spraw Nauki i Zarządzania);Opracowanie Strategii uczelni, w tym stosowania zasad HRS4R oraz polityki OTM-R (Prorektor ds. Spraw Nauki i Zarządzania);
  - Uruchomienie dedykowanej strony internetowej zawierającej informacje dotyczące mechanizmów pozyskiwania środków na działalność naukową (Dział Nauki);Uruchomienie dedykowanej strony internetowej zawierającej informacje dotyczące mechanizmów pozyskiwania środków na działalność naukową (Dział Nauki);
  - Kampania informacyjna (newsletter, e-mailing) i opracowanie instrukcji dla naukowców (R1-R4) z obsługi Systemu wspomagania wyboru recenzentów (Dział Nauki);Kampania informacyjna (newsletter, e-mailing) i opracowanie instrukcji dla naukowców (R1-R4) z obsługi Systemu wspomagania wyboru recenzentów (Dział Nauki);
  - Opracowanie Kodeksu Etyki działalności akademickiej i badawczej, w tym Katalogu dobrych praktyk w relacjach mistrz-uczeń oraz Katalogu dobrych praktyk w relacjach przełożony-podwładny (Dział Nauki);
  - Opracowanie zasad oceny okresowej nauczycieli akademickich z uwzględnieniem działalności B+R (Dział Nauki).Opracowanie zasad oceny okresowej nauczycieli akademickich z uwzględnieniem działalności B+R (Dział Nauki).
 2. Omówienie działań, które zostały już wykonane przez obecne na spotkaniu działy.
 3. Aktualizacja harmonogramu.
 4. Dyskusja i pytania dotyczące wykonanych działań oraz wnioski końcowe.

Ustalenia:

 1. Podsumowanie dotychczasowych działań.
 2. Ustalono, że brakujące Karty kontrolne zostaną dosłane przez poszczególne działy.
 3. Po spotkaniu zostanie zaktualizowany harmonogram działań

 

16.11.2018

Spotkanie Zespołu ds. wdrożenia Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R

Uczestnicy: 

 1. Przewodnicząca Zespołu ds. wdrożenia Strategii prof. SGH dr hab. Jana Pieriegud
 2. Koordynator ds. wdrażania strategii prof. dr hab. Piotr Błędowski,
 3. Zastępca koordynatora ds. wdrażania strategii mgr Anna Ulatowska
 4. Sekretarz mgr Edyta Brodowicz
 5. Irmina Cisek-Cicirko (Dział Nauki)

Cel:

Spotkanie wewnętrzne w sprawie wdrażania Strategii HRS4R


Agenda: 

Wprowadzenie zastępcy koordynatora w działania, które zostały zaplanowane w ramach wdrażania Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R. 

Ustalenia:

1. Ustalono termin spotkania Zespołu ds. wdrażania Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R na 11.12.2018 godz. 10.00-11.30 w celu oceny stopnia wdrożenia zaplanowanych działań w 2018 r.

2. Ustalono termin posiedzenia Grupy Monitorującej na 11.12.2018 r. godz. 11.30-12.30. w celu omówienia działań po zmianach w składzie osobowym.