Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Harmonogram prac

 

01.02.2018

Spotkanie podgrupy WP4 Badanie ankietowe.


​Uczestnicy:     
​Jana Pieriegud (KZiF) – przewodnicząca Zespołu, Tomasz Pilewicz (KNoP) – koordynator podgrupy WP4, Irmina Cisek-Cicirko – kierownik Działu Nauki, Ewelina Krasucka – Centrum Technologii Informatycznych, Ewa Gałecka-Burdziak (KAE), Marta Pachocka (KES), Łukasz Skrok (KGŚ), Jan Janiszewski (Rada Samorządu Doktorantów), Edyta Brodowicz – pracownik Działu Nauki, Justyna Gać – pracownik Działu Obsługi Projektów, Aleksandra Turżańska – sekretarz Zespołu. Łącznie 11 osób.
Cel:​
​Przeprowadzenie badania ankietowego
​Agenda:
​1. Weryfikacja pytań formularza ankietowego i zatwierdzenie ostatecznej wersji
2. Wybór kanałów dotarcia do ankietowanych
3. Ustalenie terminów prezentacji informacji w kolegiach i na studiach doktoranckich
4. Omówienie sposobu analizy i prezentacji wyników badania
​Ustalenia:

​1. Kwestionariusz ankiety zostanie przygotowany w formie elektronicznej przez Centrum Technologii Informatycznych oraz będzie dostępny także w formie papierowej.
2. Przeprowadzenie badania ankietowego wśród pracowników naukowych:
• Ankieta elektroniczna – email z informacją i linkiem do ankiety od 20.02.2018.
• Informacja podczas posiedzeń rad kolegiów: KAE (20.02), KGŚ (21.02), KZIF (26.02), KAE (01.03), KNoP (8.03).
• Ankiety w formie papierowej będą dostępne w Klubie profesorskim, Dziale Nauki, DSP, sali obron (koordynuje Dział Nauki), w biurach kolegiów i sekretariatach instytutów i katedr (koordynują członkowie podzespołu w swoich kolegiach). Ankiety wypełnione w formie papierowej zostaną wprowadzone do systemu przez członków podgrupy.
3. Przeprowadzenie badania ankietowego wśród doktorantów:
- ankieta elektroniczna: email z informacją i linkiem do ankiety.
- zaangażowanie sekretarzy studiów doktoranckich w rozpropagowanie ankiety (prośba o wypełnienie ankiety podczas zajęć). Koordynuje Jan Janiszewski przy wsparciu członków podzespołu z kolegiów.
4. Działania promocyjne:
- przygotowanie banera na stronę główną oraz na podstronę Strategii HRS4R
- przygotowanie i wydruk plakatów (A3) z podaniem krótkiej informacji dot. wdrożenia Strategii HRS4R na SGH oraz przeprowadzanym badaniu ankietowym
5. Wyniki ankiety zostaną opracowane w formie arkuszy Excel wraz z wykresami przygotowanymi przez Centrum Technologii.
6. Termin kolejnego spotkania podgrupy: 02.03.2018, godz. 10:00.

 

 

31.01.2018
Zatwierdzenie przez koordynatora harmonogramu prac do 28.09.2018 r.


25.01.2018
Powołanie pięciu podgrup roboczych w celu przeprowadzenia badania ankietowego (WP4), analizy luk (WP5.1-WP5.5), korelacji ankiety i luk oraz przygotowania strategii w zakresie HR.


24.01.2018
Informacja o rozpoczętych pracach wdrożeniowych na głównej stronie internetowej SGH oraz w newsletterze SGH.


20.01.2018
Uruchomienie intranetu dla Zespołu w celu łatwego dostępu i efektywnego zarządzania przepływem informacji, wspierającego pracę zespołu.


18.01.2018
Uruchomienie dedykowanej strony www dotyczącej wdrożenia Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R, składającej się z następujących podstron: Informacje ogólne, Zespół wdrażający, Harmonogram prac, Dokumentacja, Kontakt.


17.01.2018 
KICK-OFF MEETING – pierwsze spotkanie Komitetu sterującego, Koordynatora, Przewodniczącego, Zespołu ds. wdrożenia oraz Grupy monitorującej.

 

​Uczestnicy:      
​Prorektor ds. zarządzania i nauki prof. SGH dr hab. Piotr Wachowiak, Przewodnicząca prof. SGH dr hab. Jana Pieriegud, Koordynator prof. dr hab. Piotr Błędowski, Sekretarz mgr Aleksandra Turżańska oraz przedstawiciele: pięciu kolegiów (Kolegium Analiz Ekonomicznych, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Kolegium Zarządzania i Finansów, Kolegium Gospodarki Światowej, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne), Kwestury, Centrum Programów Międzynarodowych, Centrum Technologii Informatycznych, Działu Nauki, Działu Spraw Pracowniczych, Działu Organizacji i Legislacji, Działu Obsługi Projektów, Działu Rekrutacji i Promocji, Działu Zakupów, Działu Audytu Wewnętrznego i Działu BHP.
Łącznie 33 osoby.
 
Cel:                   

 

​Przeszkolenie uczestników w zakresie wdrażania Strategii HRS4R oraz polityki OMT-R, ustalenie harmonogramu działań na najbliższe miesiące.
 

Agenda:          

 

 


​1. Słowo wstępne i przedstawienie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, koordynatora i sekretarza oraz pozostałych członków Zespołu ds. wdrożenia Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R – prof. SGH dr hab. Piotr Wachowiak – Prorektor ds. nauki i zarządzania.
​2. Podsumowanie działań, które zostały już wykonane – prof. SGH dr hab. Jana Pieriegud – Przewodnicząca Zespołu.
​3. Prezentacja harmonogramu i pakietu prac wdrożeniowych – prof. dr hab. Piotr Błędowski – Koordynator.
​4. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do uzyskania wyróżnienia HR Excellence in Research Komisji Europejskiej – dr Wojciech Majkowski.
​5. Założenia, zakres i cel merytoryczny przeprowadzenia analizy wewnętrznej (warsztat praktyczny) –
dr Wojciech Majkowski.
​6. Metodyka eliminacji zidentyfikowanych niezgodności tzw. luk (warsztat praktyczny) – dr Wojciech Majkowski.
​7. Dyskusja i pytania, wnioski końcowe.
                              
​Ustalenia:     
 
​Opracowanie harmonogramu prac wdrożeniowych:
​- rozpoczęcie kampanii informacyjnej: styczeń, luty.
​- opracowanie przez Dział IT formularza ankiety: luty.
​- przeprowadzenie badania ankietowego: od 26 lutego (4 tyg.).
​- analiza luk: równolegle z ankietą.
​- korelacja ankiet i analizy luk (kwiecień, maj).
- opracowanie przez DSP 20 punktów dotyczących OTM-R (kwiecień, maj).
 

                   

 

 

 

 

 

zd.jpg

 

 

12.01.2018 
Opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej SGH Zarządzenia Rektora nr 4 w sprawie powołania Koordynatora Rektora ds. wdrożenia Strategii HRS4R oraz polityki otwartych i przejrzystych procesów rekrutacji (OTM-R).


12.01.2018 
Opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej SGH Zarządzenia Rektora nr 3 w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R, Grupy monitorującej ds. wdrożenia Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R i Komitetu sterującego ds. wdrożenia Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R.

05.12.2017 
Pierwsze spotkanie robocze zorganizowane przez prorektora ds. zarządzania i nauki prof. SGH dr hab. Piotra Wachowiaka, w którym uczestniczyli: prof. dr hab. Piotr Błędowski, prof. SGH dr hab. Jana Pieriegud, dr Irmina Cisek-Cicirko i dr Wojciech Majkowski. Celem spotkania było wstępne omówienie zakresu pakietu prac wdrożeniowych w świetle zasad zawartych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych oraz w polityce otwartych i przejrzystych procesów rekrutacji opartych na kwalifikacjach naukowców (Open, Transparent and Merit-based Recruitment of Researchers – OTM-R).