Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Harmonogram prac

 

10.05.2018

Spotkanie Komitetu Sterującego ds. wdrożenia Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R

Uczestnicy:             
1. Prof. SGH dr hab. Piotr Wachowiak – prorektor ds. nauki i zarządzania
2. Jolanta Ausz – kwestor
3.  Beata Mierzejewska – zastępca kanclerza
4. Prof. dr hab. Piotr Błędowski – Koordynator ds. wdrożenia Strategii
5. Prof. SGH dr hab. Jana Pieriegud – Przewodnicząca Zespołu ds. wdrożenia Strategii
6. Prof. SGH dr hab. Maciej Malicki – Wiceprzewodniczący Zespołu ds. wdrożenia Strategii
7. Irmina Cisek-Cicirko – (DN)
Cel:​​
​Ostateczna weryfikacja zidentyfikowanych luk oraz zaplanowanych działań do Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R; ocena stopnia wdrożenia 40 zasad Karty i Kodeksu w SGH
Agenda:​​
​1. Dyskusja nad zgłoszonymi przez Komitet Sterujący uwag dotyczących zidentyfikowanych luk oraz zaproponowanych działań do Strategii HRS4R i polityki OTM-R, uściślenie zapisów.
2. Dokonanie oceny stopnia wdrożenia 40 zasad Karty i Kodeksu w SGH
​Ustalenia:

1. Przewodnicząca Zespołu prześle do Komitetu Sterującego uzgodnioną wersję materiału do akceptacji do 14.05.2018.

 

 

27.04.2018

Spotkanie Komitetu Sterującego ds. wdrożenia Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R

Uczestnicy:        
1. Prof. SGH dr hab. Piotr Wachowiak – prorektor ds. nauki i zarządzania
2. Jolanta Ausz – kwestor
3.  Beata Mierzejewska – zastępca kanclerza
4. Prof. dr hab. Piotr Błędowski – Koordynator ds. wdrożenia Strategii
5. Prof. SGH dr hab. Jana Pieriegud – Przewodnicząca Zespołu ds. wdrożenia Strategii
6. Irmina Cisek-Cicirko – (DN)
Cel:​​
Dyskusja nad wynikami analizy luk oraz zaplanowanymi działaniami do Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R
Agenda:​​
​1. Podsumowanie działań, które zostały wykonane wg stanu na 24.04.2018 r.
– prof. dr hab. Jana Pieriegud, Przewodnicząca Zespołu
2. Dyskusja nad wynikami badania ankietowego, analizą luk oraz zaproponowanymi działaniami do Strategii HRS4R i polityki OTM-R
​Ustalenia:

1. Komitet Sterujący prześle uwagi do Przewodniczącej Zespołu do 8.05.2018.
2. Następne spotkanie odbędzie się 10.05.2018 o godz. 13:30
3. W ramach kampanii informacyjnej Dział Promocji i Rekrutacji przygotuje baner na stronę główną oraz plakaty
Spotkanie komitetu sterujacego zd.jpg

 

 

 

 

 

24.04.2018

Spotkanie Zespołu ds. Wdrożenia Strategii HRS4R

Uczestnicy:         
Przewodnicząca prof. SGH dr hab. Jana Pieriegud,
Koordynator prof. dr hab. Piotr Błędowski,
Sekretarz mgr Aleksandra Turżańska
oraz przedstawiciele: pięciu kolegiów (Kolegium Analiz Ekonomicznych, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Kolegium Zarządzania i Finansów, Kolegium Gospodarki Światowej, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne), Kwestury, Centrum Programów Międzynarodowych, Centrum Technologii Informatycznych, Działu Nauki, Działu Spraw Pracowniczych, Działu Organizacji i Legislacji, Działu Obsługi Projektów, Działu Rekrutacji i Promocji, Działu Zakupów, Działu Audytu Wewnętrznego, Działu BHP.
Łącznie 27 osób
Cel:​
​Weryfikacja wyników analizy luk oraz zaplanowanych działań do Strategii HRS4R
Agenda:​​
1. Przedstawienie wyników ankiety – dr Tomasz Pilewicz
2. Podsumowanie działań, które zostały już wykonane
– prof. dr hab. Jana Pieriegud, Przewodnicząca Zespołu
3. Dyskusja i pytania dotyczące wykonanych działań oraz zadań naprawczych, wnioski końcowe


Ustalenia:​

1. Przedyskutowano zidentyfikowane luki.
2. Po spotkaniu zostanie przesłana zaktualizowana tabela do ostatecznej akceptacji przez poszczególne jednostki.

IMG_20180424_092125.jpg

IMG_20180424_092154.jpg

 

 

 

 

 17.04.2018 

Zespół ds. wdrożenia Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R przeanalizował wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w naszej uczelni. Zachęcamy społeczność akademicką do zapoznania się z wynikami badania oraz udziału w otwartym spotkaniu Zespołu, które się odbędzie w dniu 24.04.2018 godz. 9:00-11:00 w sali 152G

 

11.04.2018

Podpisanie deklaracji przez Rektora dr. hab. Marka Rockiego (prof. SGH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.04.2018

Spotkanie podgrupy WP5.5 Korelacja

Uczestnicy:      
1. Jana Pieriegud (KZiF) – przewodnicząca Zespołu
2. Łukasz Skrok (KGŚ) – koordynator podgrupy WP5.5
3. Aleksandra Turżańska – sekretarz Zespołu
4. Irmina Cisek-Cicirko – (DN)
5. Marta Pachocka (KES)
6. Tomasz Pilewicz (KNoP)
Cel:​​
Omówienie i porównanie wyników raportu przedstawiającego wyniki ankiet oraz tabeli zbiorczej z lukami.
Agenda:
​1. Ostateczna akceptacja opisu SGH do Template 2
2. Wymiana opinii merytorycznych co do wniosków z badan ankietowych
3. Dyskusja nad tabelą z lukami
4. Uzgodnienie formy raportu, który udostępniony zostanie dla społeczności SGH, a także terminu otwartego spotkania całego zespołu
Ustalenia:​​

1. Zostanie przygotowana synteza raportu zawierającego wyniki z badań ankietowych, która zostanie upowszechniona w środowisku akademickim (do 16.04.2018).
2. Do 13.04 zostanie dopracowana tabela z zestawieniem zidentyfikowanych luk oraz niezbędnych działań naprawczych.
3. Zaplanowano termin otwartego spotkania Zespołu ds. wdrożenia oraz wszystkich zainteresowanych pracowników akademickich SGH oraz doktorantów (24.04.2018) w celu zaprezentowania wyników badania ankietowego oraz analizy luk.

zd Wp5.5.jpg

 

 

 

23.03.2018
W Gazecie SGH opublikowany został wywiad z prorektorem prof. Piotrem WachowiakiemHRS4R_wywiad_GazetaSGH.jpg


 

  

18.03.2018

Zakończenie badań ankietowych. Wynik to 399 kompletnych ankiet.

14.03.2018

Spotkanie podgrupy WP5.1 Analiza luk

 

Uczestnicy:    
​1. Ewa Gałecka-Burdziak – koordynator grupy WP 5.1
2. Maciej Malicki – koordynator grupy WP5
3. Grażyna Brodowicz (DSP)
4. Irmina Cisek-Cicirko (DN)
5. Ewa Wierzbińska – zastępca kwestora
6. Justyna Gać (DOP)
7. Piotr Piwowarczyk (DZ)
Cel:​
​Analiza luk: obszary 1-11 Aspekty etyczne i zawodowe
Agenda:
​1. Omówienie poszczególnych obszarów będących przedmiotem analizy
2. Propozycje luk oraz działań naprawczych dla wybranych obszarów
3. Ustalenie dalszego planu działania
​Ustalenia:

1. Podsumowano dotychczasowe ustalenia dot. identyfikacji luk oraz proponowanych działań naprawczych
2. Ustalono harmonogram dalszych prac – przesłanie uwag do kolejnej wersji elektronicznej raportu (do 19.03), a następnie sfinalizowanie oraz przesłanie raportu dotyczącego prac WP5.1.

 

zd. WP5.1 16.03.jpg


 

14.03.2018

Spotkanie podgrupy WP5.4 Szkolenie

   
​Uczesnicy:            
​          ​1. Ewa Gałecka-Burdziak (KAE) – koordynatorka WP5.4
2. Tomasz Pilewicz (KNoP)
3. Jan Janiszewski (Rada Samorządu Doktorantów)
4. Edyta Brodowicz (DN)
5. Aleksandra Turżańska – sekretarz Zespołu
6. Bartosz Majewski (CPiTT)
7. Maciej Malicki - koordynator WP5.2
Cel:​
​Analiza luk w obszarach 36-40 Szkolenie
​Agenda:
​1. Omówienie poszczególnych obszarów będących przedmiotem analizy
2. Propozycje luk oraz działań naprawczych dla wybranych obszarów
3. Ustalenie dalszego planu działania
​Ustalenia:

​1. Podsumowano dotychczasowe ustalenia dot. identyfikacji luk oraz proponowanych działań naprawczych
2. Ustalono harmonogram dalszych prac – przesłanie uwag do kolejnej wersji elektronicznej raportu (do 19.03) a następnie sfinalizowanie oraz przesłanie raportu dotyczącego WP5.4.

 

zd. WP 5.4 14.03.jpg

    

13.03.2018

 

Spotkanie podgrupy WP5.2 Analiza luk

​Uczestnicy:           
​1. Maciej Malicki – koordynator
2. Marcin Krawczyk (KES)
3. Elżbieta Fonberg-Stokłuska (CPM)
4. Jacek Malesa (DAW) - obserwator
5. Mariusz Strojny (KES)
Cel:​​
​Analiza luk: obszary 12-21. Rekrutacja.
Agenda:​
​1. Dyskusja nad obszarami 19, 20, 21.
​Ustalenia:

​Zespół zakończył analizę luk i dyskusję nad proponowanymi działaniami naprawczymi w obszarach 12-21. Wyniki pracy zostaną przedstawione w formie tabeli.

 

zd. WP5.2 13.03.jpg

  

 

07.03.2018

Spotkanie podgrupy WP5.3 Analiza luk

 

​Uczestnicy:          
​1. Grażyna Brodowicz – koordynator WP5.3
2. Maciej Malicki – koordynator WP5
3. Ryszard Bartkowiak (KZIF)
4. Gabriel Główka (KNoP)
5. Marta Pachocka (KES)
6. Lidia Tomaszewska (DOP)
7. Tomasz Chodyra (BHP)
8. Małgorzata Hryciuk (DOD)
9. Jacek Malesa - obserwator
Cel:​​
​Analiza luk: obszary 22-35 dot. warunków pracy i ubezpieczenia społecznego
Agenda:​​
​1. Dyskusja nad obszarami 27-35

​Ustalenia:

 

 

​1. Zidentyfikowano luki dla obszarów: 27,28,29,30,31,33,34

2. Niezidentyfikowano luk dla obszarów:32,35

 

zd. wp5.3 0703.jpg

  

02.03.2018

Spotkanie podgrupy WP4 Badania ankietowe

 

Uczestnicy:            ​
​1. Jana Pieriegud (KZiF) – przewodnicząca Zespołu
2. Aleksandra Turżańska – sekretarz Zespołu
3. Marta Pachocka (KES) – koordynator WP4.3
4. Łukasz Skrok (KGŚ)
5. Ewelina Krasucka (CTI)
6. Edyta Brodowicz (DN)
7. Tomasz Pilewicz (KNoP) – koordynator WP4
Cel:​​
Weryfikacja działań komunikacyjnych oraz zaplanowanie działań związanych z analizą wyników badania ankietowego
Agenda:​​
​1. Weryfikacja zwrotności badania ankietowego
2. Weryfikacja działań komunikacyjnych podejmowanych przez Kolegia
3. Zaplanowanie działań uskuteczniających zwrotność z badania ankietowego
4. Zaplanowanie opracowania wyników badania ankietowego
5. Omówienie sposobu opisu SGH w W-wie do tzw. Template 2
Ustalenia:
Ad 3. Zaplanowano przygotowanie komunikacji do Newslettera SGH, portalu społecznościowym Fb SGH i przypomnieniu o badaniu z poziomu Rektoratu (T. Pilewicz). Planowany termin przesłania komunikacji to 5/6 marca (M. Karaś dla Newslettera i Fb SGH i prorektor prof. P. Wachowiak dla poziomu Rektoratu SGH);
Ad 4. Wyniki badania ankietowego zostaną opracowane w formie syntetycznego raportu do 30.03.2018 (T. Pilewicz)
Ad 5. Opis SGH w W-wie z uwzględnieniem aspektów uzgodnionych na spotkaniu zostaną przesłane do J. Pieriegud do 09.03.2018 (M. Pachocka)
​                       zd WP 4.jpg

 

28.02.2018

Spotkanie podgrupy WP5.3 Analiza luk

​Uczestnicy:             
​1. Grażyna Brodowicz – koordynator WP5.3
2. Jana Pieriegud – przewodnicząca Zespołu
3. Maciej Malicki – koordynator WP5
4. Ryszard Bartkowiak (KZIF)
5. Gabriel Główka (KNoP)
6. Marta Pachocka (KES)
7. Lidia Tomaszewska
8. Tomasz Chodyra (BHP)
9. Małgorzata Hryciuk (DOD)
10. Jacek Malesa (obserwator)
11. Paweł Pachuta
​Cel:
​Analiza luk: obszarów 22-35 dot. warunków pracy i ubezpieczenia społecznego
​Agenda:
​1. Przedstawienie metodyki analizy luk
2. Dyskusja nad poszczególnymi obszarami
​Ustalenia:

1.​​Przeanalizowano obszary 22-26. Zidentyfikowano kilka luk m.in.:

  • brak regulacji i przejrzystych procedur dotyczących przyznawania środków na badania naukowe;
  • brak strategii badań naukowych; brak zasad przyznawania premii motywacyjnej pracowników;
  • brak zasad naboru dzieci do żłobko-przedszkola w SGH. 

 

2. Termin kolejnego spotkania: 7.03.2018 godz. 12:30-14:30 sala nr 1 bud. A

zd. wp5.3.jpg

 

Spotkanie podgrupy WP5.2 Analiza luk

Uczestnicy:                   ​​

​1. Maciej Malicki – koordynator WP5 i WP5.2
2. Jana Pieriegud (KZiF)- przewodnicząca Zespołu
3. Marcin Krawczyk (KES)
4. Elżbieta Fonberg-Stokłuska (CPM)
5. Jacek Malesa (DAW)- obserwator
6. Mariusz Strojny (KNoP)

​Cel:
​Analiza luk: obszary 12-21 Rekrutacja.
Agenda:
​1. Przedstawienie metodyki analizy luk

2. Dyskusja nad poszczególnymi obszarami​ 

Ustalenia:
​1. Analiza obszarów 19 i 21 wymaga dodatkowych konsultacji z ekspertami, które zostaną przeprowadzone przed kolejnym spotkaniem.

2. Członkowie podgrupy prześlą propozycje działań do koordynatora podgrupy do 09.03.2018.

3.Termin kolejnego spotkania: 13.03.2018, godz. 9:15.​


​​zd. WP5.2.jpg


26.02.2018

Spotkanie podgrupy WP5.4 Badania ankietowe

Uczestnicy:                 
​1. Jana Pieriegud (KZiF) – przewodnicząca Zespołu
2. Ewa Gałecka-Burdziak (KAE) – koordynatorka WP4
3. Marcin Krawczyk (KES)
4. Tomasz Pilewicz (KNoP)
5. Jan Janiszewski (Rada Samorządu Doktorantów)
6. Edyta Brodowicz (DN)
​Cel:
​Analiza luk w obszarach 36-40
​Agenda:
​1. Omówienie poszczególnych obszarów będących przedmiotem analizy
2. Propozycje luk oraz działań naprawczych dla wybranych obszarów
3. Ustalenie dalszego planu działania
​Ustalenia:
​1. Zaproponowano przejrzenie dodatkowych regulacji wewnętrznych celem przeprowadzenia prawidłowej analizy luk
2. Zaproponowano luki dla wybranych obszarów będących przedmiotem analizy
3. Zaproponowano działania naprawcze dla zidentyfikowanych luk
4. Zaproponowano konsultacje, które będą przeprowadzone przez Pana Jana Janiszewskiego z sekretarzami studiów doktoranckich
5. Ustalono wstępny harmonogram dalszych prac oraz terminu kolejnego spotkania
6. Termin kolejnego spotkania podgrupy: 14.03.2018, godz. 10:30.
zd WP5.4.jpg

 

Spotkanie podgrupy WP5.1 Analiza luk

Uczestnicy:               
​1. Jana Pieriegud – przewodnicząca Zespołu
2. Maciej Malicki – koordynator WP5
3. Ewa Gałecka-Burdziak (KAE) – koordynator WP5.1
4. Piotr Militz (DRP)
5. Piotr Piwowarczyk (DZ)
6. Grażyna Brodowicz (DSP)
7. Irmina Cisek-Cicirko (DN)
8. Ewa Wierzbińska – zastępca kwestora
9. Jacek Malesa (DAW) - obserwator
​Cel:
​Analiza luk:obszary 1-11 Aspekty etyczne i zawodowe
​Agenda:
​1. Przedstawienie metodyki analizy luk
2. Dyskusja nad poszczególnymi obszarami
Ustalenia:​​
​1. Członkowie podgrupy prześlą propozycje działań do koordynatora podgrupy do 10.03.2018.
2. Termin kolejnego spotkania: 12.03.2018, godz. 12:00.

wp 5.1.jpg


 

 

01.02.2018

Spotkanie podgrupy WP4 Badanie ankietowe
​Uczestnicy:                        
​1. Jana Pieriegud (KZiF) – przewodnicząca Zespołu
2. Tomasz Pilewicz (KNoP) – koordynator WP4
3. Irmina Cisek-Cicirko (DN)
4. Ewelina Krasucka (CTI)
5. Ewa Gałecka-Burdziak (KAE)
6. Marta Pachocka (KES)
7. Łukasz Skrok (KGŚ)
8. Jan Janiszewski (Rada Samorządu Doktorantów)
9. Edyta Brodowicz (DN)
10. Justyna Gać (DOP)
11. Aleksandra Turżańska – sekretarz Zespołu
Cel:​
​Przeprowadzenie badania ankietowego
​Agenda:
​1. Weryfikacja pytań formularza ankietowego i zatwierdzenie ostatecznej wersji
2. Wybór kanałów dotarcia do ankietowanych
3. Ustalenie terminów prezentacji informacji w kolegiach i na studiach doktoranckich
4. Omówienie sposobu analizy i prezentacji wyników badania
​Ustalenia:

​1. Kwestionariusz ankiety zostanie przygotowany w formie elektronicznej przez Centrum Technologii Informatycznych oraz będzie dostępny także w formie papierowej.
2. Przeprowadzenie badania ankietowego wśród pracowników naukowych:
• Ankieta elektroniczna – email z informacją i linkiem do ankiety od 20.02.2018.
• Informacja podczas posiedzeń rad kolegiów: KAE (20.02), KGŚ (21.02), KZIF (26.02), KES (01.03), KNoP (8.03).
• Ankiety w formie papierowej będą dostępne w Klubie profesorskim, Dziale Nauki, DSP, sali obron (koordynuje Dział Nauki), w biurach kolegiów i sekretariatach instytutów i katedr (koordynują członkowie podzespołu w swoich kolegiach). Ankiety wypełnione w formie papierowej zostaną wprowadzone do systemu przez członków podgrupy.
3. Przeprowadzenie badania ankietowego wśród doktorantów:
- ankieta elektroniczna: email z informacją i linkiem do ankiety.
- zaangażowanie sekretarzy studiów doktoranckich w rozpropagowanie ankiety (prośba o wypełnienie ankiety podczas zajęć). Koordynuje Jan Janiszewski przy wsparciu członków podzespołu z kolegiów.
4. Działania promocyjne:
- przygotowanie banera na stronę główną oraz na podstronę Strategii HRS4R
- przygotowanie i wydruk plakatów (A3) z podaniem krótkiej informacji dot. wdrożenia Strategii HRS4R na SGH oraz przeprowadzanym badaniu ankietowym
5. Wyniki ankiety zostaną opracowane w formie arkuszy Excel wraz z wykresami przygotowanymi przez Centrum Technologii.
6. Termin kolejnego spotkania podgrupy: 02.03.2018, godz. 10:00.

 

31.01.2018
Zatwierdzenie przez koordynatora harmonogramu prac do 28.09.2018 r.


25.01.2018
Powołanie pięciu podgrup roboczych w celu przeprowadzenia badania ankietowego (WP4), analizy luk (WP5.1-WP5.5), korelacji ankiety i luk oraz przygotowania strategii w zakresie HR.


24.01.2018
Informacja o rozpoczętych pracach wdrożeniowych na głównej stronie internetowej SGH oraz w newsletterze SGH.


20.01.2018
Uruchomienie intranetu dla Zespołu w celu łatwego dostępu i efektywnego zarządzania przepływem informacji, wspierającego pracę zespołu.


18.01.2018
Uruchomienie dedykowanej strony www dotyczącej wdrożenia Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R, składającej się z następujących podstron: Informacje ogólne, Zespół wdrażający, Harmonogram prac, Dokumentacja, Kontakt.


17.01.2018 
KICK-OFF MEETING – pierwsze spotkanie Komitetu sterującego, Koordynatora, Przewodniczącego, Zespołu ds. wdrożenia oraz Grupy monitorującej.

 

​Uczestnicy:                      
​Prorektor ds. zarządzania i nauki prof. SGH dr hab. Piotr Wachowiak, Przewodnicząca prof. SGH dr hab. Jana Pieriegud, Koordynator prof. dr hab. Piotr Błędowski, Sekretarz mgr Aleksandra Turżańska oraz przedstawiciele: pięciu kolegiów (Kolegium Analiz Ekonomicznych, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Kolegium Zarządzania i Finansów, Kolegium Gospodarki Światowej, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne), Kwestury, Centrum Programów Międzynarodowych, Centrum Technologii Informatycznych, Działu Nauki, Działu Spraw Pracowniczych, Działu Organizacji i Legislacji, Działu Obsługi Projektów, Działu Rekrutacji i Promocji, Działu Zakupów, Działu Audytu Wewnętrznego i Działu BHP.
Łącznie 33 osoby.
 
Cel:                   

 

​                                          ​Przeszkolenie uczestników w zakresie wdrażania Strategii HRS4R oraz polityki OMT-R, ustalenie harmonogramu działań na najbliższe miesiące.
 

Agenda:          

 

 

                                         
​1. Słowo wstępne i przedstawienie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, koordynatora i sekretarza oraz pozostałych członków Zespołu ds. wdrożenia Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R – prof. SGH dr hab. Piotr Wachowiak – Prorektor ds. nauki i zarządzania.
​2. Podsumowanie działań, które zostały już wykonane – prof. SGH dr hab. Jana Pieriegud – Przewodnicząca Zespołu.
​3. Prezentacja harmonogramu i pakietu prac wdrożeniowych – prof. dr hab. Piotr Błędowski – Koordynator.
​4. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do uzyskania wyróżnienia HR Excellence in Research Komisji Europejskiej – dr Wojciech Majkowski.
​5. Założenia, zakres i cel merytoryczny przeprowadzenia analizy wewnętrznej (warsztat praktyczny) –
dr Wojciech Majkowski.
​6. Metodyka eliminacji zidentyfikowanych niezgodności tzw. luk (warsztat praktyczny) – dr Wojciech Majkowski.
​7. Dyskusja i pytania, wnioski końcowe.
                              
​Ustalenia:     
 
 ​Opracowanie harmonogramu prac wdrożeniowych:
​                           ​- rozpoczęcie kampanii informacyjnej: styczeń, luty.

- opracowanie przez Dział IT formularza ankiety: luty.
​- przeprowadzenie badania ankietowego: od 26 lutego (4 tyg.).
​- analiza luk: równolegle z ankietą.
​- korelacja ankiet i analizy luk (kwiecień, maj).
- opracowanie przez DSP 20 punktów dotyczących OTM-R (kwiecień, maj).
 

                   

 

 

 

 

  

 

 

 

12.01.2018 
Opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej SGH Zarządzenia Rektora nr 4 w sprawie powołania Koordynatora Rektora ds. wdrożenia Strategii HRS4R oraz polityki otwartych i przejrzystych procesów rekrutacji (OTM-R).


12.01.2018 
Opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej SGH Zarządzenia Rektora nr 3 w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R, Grupy monitorującej ds. wdrożenia Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R i Komitetu sterującego ds. wdrożenia Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R.

05.12.2017 
Pierwsze spotkanie robocze zorganizowane przez prorektora ds. zarządzania i nauki prof. SGH dr hab. Piotra Wachowiaka, w którym uczestniczyli: prof. dr hab. Piotr Błędowski, prof. SGH dr hab. Jana Pieriegud, dr Irmina Cisek-Cicirko i dr Wojciech Majkowski. Celem spotkania było wstępne omówienie zakresu pakietu prac wdrożeniowych w świetle zasad zawartych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych oraz w polityce otwartych i przejrzystych procesów rekrutacji opartych na kwalifikacjach naukowców (Open, Transparent and Merit-based Recruitment of Researchers – OTM-R).