Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Skip to main menu
Navigate Up
Sign In
 

 Scientific journals published by SGH

 
 
​Lp. Title Points in 2013
​1 e-mentor ​8
​2 Gospodarka Narodowa ​8
​3 Organizacja i Kierowanie ​8
​4 ​Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie ​7
​5 Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego ​7
​6 Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych ​7
​7 Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów ​7
​8 International Journal of Management Economics (formerly Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej) ​7
​9 ​Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, Kwartalnik Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego ​5
​10 Journal of Management and Financial Sciences ​5
​11 Department of Applied Econometrics Working Papers ​2
​12 Kobieta i Biznes ​2
​13 ​Biuletyn Instytutu Gospodarstwa Społecznego ​–
​14 ​Economic Papers – Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego
​15 Kondycja gospodarstw domowych. The state of the households ​–
​16 Koniunktura w bankowości. Business situation in banking sector ​–
​17 Koniunktura w budownictwie. Business activity in construction industry ​–
​18 Koniunktura w handlu. Business activity in trade ​–
​19 Koniunktura w przemyśle. Business survey ​–
​20 Koniunktura w rolnictwie. Business survey in agriculture ​–
​21 ​Kwartalnik Historii Myśli Ekonomicznej ​–
​22 Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego „Studia i Prace” ​–
​23 ​Polityka Gospodarcza - Katedra Polityki Gospodarczej ​–
​24 ​Prace i Materiały Instytutu Studiów Międzynarodowych ​–
​25 ​Warsaw Forum of Economic Sociology – Katedra Socjologii Ekonomicznej ​–
​26 Working Papers – Instytut Statystyki i Demografii ​–